Đề 45 Phút Tiếng Anh 8 Mới

Tài liệu tiếng Anh Lớp 8 Thí Điểm – Đề thi và kiểm tra tiếng Anh Lớp 8 thí điểm

Gia sư Vina xin chia sẻ đến các bạn bộ đề thi và kiểm tra tiếng Anh lớp 8 theo chương trình thí điểm (Có đáp án) mỗi đề thi HK1, HK 2 và kiểm tra đều có file nghe hết nhé, để các bạn có thể thử sức và chuẩn bị cho kiểm tra 45 phút và thi học kỳ tốt hơn nhé.

 

Xem HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

pass giải nén nếu có là giasuvina.com.vn

Đề thi và kiểm tra tiếng Anh Lớp 8 thí điểm gồm đề thi và Audio

Đề Thi Học Kỳ 2

Download 6 Đề thi Học Kỳ 2 Tiếng Anh Lớp 8 Thí Điểm – có Audio – 2017-2018

Download Đề thi Học Kỳ 2 Tiếng Anh Lớp 8 Mới – Đề 1 – Word

Download Đề thi Học Kỳ 2 Tiếng Anh Lớp 8 Mới – Đề 1 – Keys

Download Đề thi Học Kỳ 2 Tiếng Anh Lớp 8 Mới – Đề 1 – Audio

Đề kiểm tra 

Download Đề kiểm tra 45 phút Tiếng Anh Lớp 8 Mới – Lần 1-1 – Word

Download Đề kiểm tra 45 phút Tiếng Anh Lớp 8 Mới – Lần 1-1 – Audio

Download Đề kiểm tra 45 phút Tiếng Anh Lớp 8 Mới – Lần 2-1 – Word

Download Đề kiểm tra 45 phút Tiếng Anh Lớp 8 Mới – Lần 2-1 – Audio 1

Download Đề kiểm tra 45 phút Tiếng Anh Lớp 8 Mới – Lần 2-1 – Audio 2

Download Đề kiểm tra 45 phút Tiếng Anh Lớp 8 Mới – Lần 2-2 – Word

Download Đề kiểm tra 45 phút Tiếng Anh Lớp 8 Mới – Lần 2-2 – Audio

Download Đề kiểm tra 45 phút Tiếng Anh Lớp 8 Mới – Lần 3-1 – Word

Download Đề kiểm tra 45 phút Tiếng Anh Lớp 8 Mới – Lần 3-1 – Audio

Download Đề kiểm tra 45 phút Tiếng Anh Lớp 8 Mới – Lần 4-1 – Word

Download Đề kiểm tra 45 phút Tiếng Anh Lớp 8 Mới – Lần 4-1 – Audio

Download Đề kiểm tra 45 phút Tiếng Anh Lớp 8 Mới – Lần 4-2 – Word

Download Đề kiểm tra 45 phút Tiếng Anh Lớp 8 Mới – Lần 4-2 – Audio 1

Download Đề kiểm tra 45 phút Tiếng Anh Lớp 8 Mới – Lần 4-2 – Audio 2

Đề Thi Học Kỳ 1

Download Đề thi Học Kỳ 1 Tiếng Anh Lớp 8 Mới – Đề 1 – Word

Download Đề thi Học Kỳ 1 Tiếng Anh Lớp 8 Mới – Đề 1 – Audio

Download Đề thi Học Kỳ 1 Tiếng Anh Lớp 8 Mới – Đề 2 – Word

Download Đề thi Học Kỳ 1 Tiếng Anh Lớp 8 Mới – Đề 2 – Audio

Download Đề thi Học Kỳ 1 Tiếng Anh Lớp 8 Mới – Đề 3 – Word

Download Đề thi Học Kỳ 1 Tiếng Anh Lớp 8 Mới – Đề 3 – Audio 1

Download Đề thi Học Kỳ 1 Tiếng Anh Lớp 8 Mới – Đề 3 – Audio 2

 

Xem Sách giáo khoa tiếng Anh Lớp 8 thí điểm

Xem Bài tập tiếng Anh Lớp 8 Thí Điểm

Xem Bài tập bồi dưỡng và nâng cao tiếng Anh Lớp 8 Thí điểm

Xem Tài liệu giáo viên tiếng Anh Lớp 8 thí điểm

Xem Ôn tập tiếng Anh Lớp 8 thí điểm

Xem Ôn tập Speaking tiếng Anh Lớp 8 thí điểm

Xem Bài tập bổ trợ – nâng cao tiếng Anh Lớp 6-7-8-9 thí điểm

Mời các bạn xem các tài liệu tiếng Anh hay khác

Xem Sách giáo khoa tiếng Anh Lớp 5 thí điểm

Xem Bài tập tiếng Anh Lớp 6 Thí Điểm

Xem Bài tập tiếng Anh Lớp 7 Thí Điểm

Xem Bài tập tiếng Anh Lớp 7 Cũ

Xem Bài tập tiếng Anh Lớp 8 theo từng unit nhé

Xem Ôn Tập tiếng Anh Lớp 9 thí điểm