SGK Tiếng Anh 12 Mới

Sách giáo khoa Bài tập tiếng Anh 12 mới, thí điểm

Sách giáo khoa bài tập Tiếng Anh 12 thí điểm là bộ sách được nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức và biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông môn tiếng Anh thí điểm Trung học phổ thông do Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành năm 2012. Bộ sách là sự kế tiếp của chương trình tiếng Anh Tiểu học và chương trình tiếng Anh Trung học cơ sở. Bộ sách được biên soạn theo đường hướng giao tiếp nhằm giúp học sinh, thông qua sử dụng ngữ liệu (ngữ âm, từng vựng, ngữ pháp), phát triển năng lực giao tiếng bằng tiếng Anh dưới bốn hình thức: nghe, nói, đọc, và viết.

Sách giáo khoa bài tập Tiếng Anh 12 thí điểm  được biên soạn theo những chủ điểm gần gũi với học sinh. Mỗi chủ điểm chia thành hai hay ba đơn vị bài học tương ứng với những chủ đề trong chương trình

 

 

Xem hướng dẫn download

 

Download SGK bài tập tiếng Anh 12 thí điểm-tập 1

 

Xem hướng dẫn download

 

Xem tất cả SGK tiếng Anh 12 thí điểm

 

 

 

Xem hướng dẫn download

 

Download SGK bài tập tiếng Anh 12 thí điểm-tập 2

 

Xem hướng dẫn download

 

Xem tất cả SGK tiếng Anh 12 thí điểm