Đề 45 Phút Tiếng Anh 12 Mới

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 12-Chương Trình Mới-45 phút lần 4- 2018-2019

Gia sư Vina xin chia sẻ Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 12 – Chương Trình Mới – 45 phút lần 4 – 2018-2019, tài liệu giúp các bạn chuẩn bị cho kỳ kiểm tra đầu tiên của lớp 12 môn tiếng Anh nhé, các bạn tham khảo nhé.

Chương trình Tiếng Anh 12 thí điểm là chương trình được nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức và biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông môn tiếng Anh thí điểm Trung học phổ thông do Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành năm 2012. Chương trình này là sự kế tiếp của chương trình tiếng Anh Tiểu học và chương trình tiếng Anh Trung học cơ sở. Chương trình mới được biên soạn theo đường hướng giao tiếp nhằm giúp học sinh, thông qua sử dụng ngữ liệu (ngữ âm, từng vựng, ngữ pháp), phát triển năng lực giao tiếng bằng tiếng Anh dưới bốn hình thức: nghe, nói, đọc, và viết.

Chương trình Tiếng Anh 12 thí điểm được biên soạn theo những chủ điểm gần gũi với học sinh. Mỗi chủ điểm chia thành hai hay ba đơn vị bài học tương ứng với những chủ đề trong chương trình.

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Download đề KT tiếng anh 12-CTM-45 phút lần 4-2018-2019-gia lai-nguyễn bỉnh khiêm

 

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Click để xem tất cả các đề kiểm tra 45 phút tiếng Anh 12 mới