Đề Thi HK 1 Tiếng Anh 9

Đề thi học kỳ 1 tiếng Anh Lớp 9 năm 2018-2019

Gia sư Vina xin chia sẻ đến các bạn Đề thi học kỳ 1 tiếng Anh Lớp 9 năm 2018-2019 chương trình cũ có đáp án, đây là đề thi học kỳ 1 chính thức của các trường trên cả nước, tài liệu giúp các bạn ôn thi học kỳ 1 môn tiếng anh 9 hiệu quả hơn nhé.

pass giải nén nếu có là giasuvina.com.vn

 

Xem HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Đề thi học kỳ 1 tiếng Anh Lớp 9 năm 2018-2019 có đáp án

Download Đề thi học kỳ 1 tiếng Anh Lớp 9 năm 2018-2019 – Bà Rịa – Phú Mỹ

Download Đề thi học kỳ 1 tiếng Anh Lớp 9 năm 2018-2019 – Bình Phước

Download Đề thi học kỳ 1 tiếng Anh Lớp 9 năm 2018-2019 – Đồng Nai – có file nghe

Download Đề thi học kỳ 1 tiếng Anh Lớp 9 năm 2018-2019 – Hà Nội – Long Biên

Download Đề thi học kỳ 1 tiếng Anh Lớp 9 năm 2018-2019 – Hà Nội – Lương Yên

Download Đề thi học kỳ 1 tiếng Anh Lớp 9 năm 2018-2019 – Hưng Yên – Đặng Lễ

Download Đề thi học kỳ 1 tiếng Anh Lớp 9 năm 2018-2019 – Lâm Đồng – Cát Tiên

Download Đề thi học kỳ 1 tiếng Anh Lớp 9 năm 2018-2019 – Long An – Đức Hu

Download Đề thi học kỳ 1 tiếng Anh Lớp 9 năm 2018-2019 – Nguyễn Huệ

Download Đề thi học kỳ 1 tiếng Anh Lớp 9 năm 2018-2019 – Thanh Hóa

Download Đề thi học kỳ 1 tiếng Anh Lớp 9 năm 2018-2019 – Vĩnh Phúc

Các bạn có thể truy cập website trung tâm gia sư vina để tìm hoặc đăng ký làm gia sư, cũng như xem các bài học và download tài liệu