Đề 45 Phút Tiếng Anh 9

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 9 – 45 phút lần 1 – năm 2018-2019

Gia sư Vina xin chia sẻ Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 9 – 45 phút lần 1 – năm 2018-2019 theo chương trình cũ, đây là các đề kiểm tra lần 1 môn tiếng anh lớp 9, tài liệu cho các bạn tham khảo, ôn tập để chuẩn bị cho kỳ kiểm tra tiếng anh đầu năm học mới nhé.

pass giải nén nếu có là giasuvina.com.vn

 

Xem HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 9 – 45 phút lần 1 – 2018-2019

Download Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 9 – 45 phút lần 1 – 2018-2019 – Hà Nội – Phan Đình Giót

Download Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 9 – 45 phút lần 1 – 2018-2019 – Hà Nội – Phương Trung

Download Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 9 – 45 phút lần 1 – 2018-2019 – HCM – Đồng Khởi

Download Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 9 – 45 phút lần 1 – 2018-2019 – HCM – Quốc Tế Á Châu

Download Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 9 – 45 phút lần 1 – 2018-2019 – Lâm Đồng – Liêng Trang

Download Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 9 – 45 phút lần 1 – 2018-2019 – Vĩnh Phúc – Tam Hồng

Các bạn có thể truy cập website trung tâm gia sư vina để tìm hoặc đăng ký làm gia sư, cũng như xem các bài học và download tài liệu.