Mã số: 6886 Tên gia sư: Nguyễn Lương Đề Năm sinh: 12/1/1991 Hiện là: Giáo Viên Trường: Gv trường Tiểu học Văn Phú Hà Đông
Ngành học: Giáo dục Tiểu học Năm tốt nghiệp: 2014 Nhận dạy: Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5 Các môn: Toán, Văn Lương tối thiểu: 250 Thông tin khác: Giải các bài của tiểu học theo phương mới giúp học sinh hiểu nhanh và làm tốt các dạng toán của tiểu học

DANH SÁCH CÁC LỚP ĐĂNG KÝ DẠY

MS Lớp / Môn / Thời gian Quận / Huyện / Tỉnh Họ tên người thuê SĐT người thuê

Gia sư khác

Mã số: 7827 Tên gia sư: Nguyễn Thị Thu Hương Năm sinh: 23/3/1984 Hiện là: Cử Nhân Trường: ĐH KHXH&NV TPHCM
Ngành học: Ngôn Ngữ Anh Năm tốt nghiệp: 2014 Nhận dạy: Lớp lá, Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11 Các môn: Tiếng Anh Lương tối thiểu: 150 Thông tin khác: nhiệt tình, tâm huyết
Mã số: 7767 Tên gia sư: Vũ Thị Tuyết Trinh Năm sinh: 24/7/1999 Hiện là: Sinh Viên Trường: Sv trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
Ngành học: Ngôn ngữ Anh Năm tốt nghiệp: Chưa tốt nghiệp Nhận dạy: Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9 Các môn: Tiếng Anh, Anh văn giao tiếp Lương tối thiểu: 50 Thông tin khác: Đã có kinh nghiệm giảng dạy
Mã số: 7739 Tên gia sư: Phan Ngọc Long Năm sinh: 16/9/2000 Hiện là: Sinh Viên Trường: Học viện Ngoại giao
Ngành học: Quan hệ Quốc tế Năm tốt nghiệp: 2022 Nhận dạy: Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9 Các môn: Toán, Tiếng Anh Lương tối thiểu: 150,000 Thông tin khác: Đã dạy gia sư online và offline: Toán (cấp 2) và Tiếng Anh
Mã số: 7703 Tên gia sư: K' Lim Năm sinh: 20/8/1997 Hiện là: Sinh Viên Trường: Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
Ngành học: Giảng dạy Năm tốt nghiệp: 2020 Nhận dạy: Lớp lá, Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4 Các môn: Tiếng Anh, Tiếng việt, Báo bài Lương tối thiểu: 2 Thông tin khác: Yêu trẻ con. Kiên nhẫn
Mã số: 7679 Tên gia sư: nguyen thi nhung Năm sinh: 12/10/1986 Hiện là: Giáo Viên Trường: giáo viên truwowmgf tiểu học minh tân
Ngành học: tiếng anh Năm tốt nghiệp: 2007 Nhận dạy: Lớp 3 Các môn: Tiếng Anh Lương tối thiểu: Thông tin khác: yêu trẻ, dạy tiếng anh tốt
Mã số: 7601 Tên gia sư: Nguyễn Thanh Nga Năm sinh: 5/10/2000 Hiện là: Sinh viên sư phạm Trường: sinh viên trường đại học Thủ Dầu Một
Ngành học: Sư phạm ngữ văn Năm tốt nghiệp: 2022 Nhận dạy: Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10 Các môn: Văn Lương tối thiểu: 1,000,000 Thông tin khác: vui vẻ hòa đồng