Mã số: 6954 Tên gia sư: nguyễn hòa Năm sinh: 15/9/1989 Hiện là: Cử nhân sư phạm Trường: trung tâm anh ngữ Newstar
Ngành học: sư phạm tiếng anh Năm tốt nghiệp: 2011 Nhận dạy: Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, Ôn Đại Học Các môn: Tiếng Anh Lương tối thiểu: 200,000 Thông tin khác: tích cực, tận tâm với học sinh

DANH SÁCH CÁC LỚP ĐĂNG KÝ DẠY

MS Lớp / Môn / Thời gian Quận / Huyện / Tỉnh Họ tên người thuê SĐT người thuê

Gia sư khác

Mã số: 10780 Tên gia sư: Lê Thị Phương Thanh Năm sinh: 17/9/1984 Hiện là: Thạc Sỹ Trường: Giáo viên tự do
Ngành học: Sư phạm Hóa học Năm tốt nghiệp: 2007 Nhận dạy: Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12 Các môn: Toán, Hóa Lương tối thiểu: 200 Thông tin khác: Nhiều kinh nghiệm
nhiệt tình
uy tín
Đảm bảo chất lượng
Mã số: 10756 Tên gia sư: Phạm Thị Hậu Năm sinh: 7/5/1994 Hiện là: Giáo Viên Trường: Đông Du
Ngành học: Cử Nhân Anh Năm tốt nghiệp: 2016 Nhận dạy: Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, Lớp ngoại ngữ Các môn: Tiếng Anh Lương tối thiểu: 250 Thông tin khác: tâm huyết
Mã số: 10752 Tên gia sư: Luu Hong Cam Năm sinh: 25/12/1997 Hiện là: Giáo Viên Trường: Trung tam ngoai ngu Vietsun
Ngành học: Su pham tieng Anh Năm tốt nghiệp: 2019 Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7 Các môn: Tiếng Anh Lương tối thiểu: 3,000,000 Thông tin khác: Chăm chỉ, tâm huyết, nhiệt tình,
Mã số: 10740 Tên gia sư: VĂN BÌNH Năm sinh: 20/12/1978 Hiện là: Giáo Viên Trường: Giáo Viên Anh văn
Ngành học: Anh Văn Năm tốt nghiệp: 2006 Nhận dạy: Lớp lá, Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, Ôn Đại Học, Lớp năng khiếu, Lớp ngoại ngữ, Lớp khác, Hệ Đại học Các môn: Tiếng Anh Lương tối thiểu: 2,200,000 Thông tin khác: Chuyên dạy anh văn luyện thi lớp 9 và lớp 12
Mã số: 10687 Tên gia sư: Nguyễn Quốc Tuấn Năm sinh: 21/5/2004 Hiện là: Sinh Viên Trường: THPT Lê Chân
Ngành học: Tự nhiên Năm tốt nghiệp: 2019 Nhận dạy: Lớp 1 Các môn: Toán Lương tối thiểu: 50 Thông tin khác: Đẹp trai
Mã số: 10685 Tên gia sư: Trần Ngọc Thi Năm sinh: 19/1/1989 Hiện là: Giáo Viên Trường: th Lac Hong
Ngành học: anh văn Năm tốt nghiệp: 2013 Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12 Các môn: Tiếng Anh Lương tối thiểu: 2,000,000 Thông tin khác: trách nhiệm