Mã số: 6954 Tên gia sư: nguyễn hòa Năm sinh: 15/9/1989 Hiện là: Cử nhân sư phạm Trường: trung tâm anh ngữ Newstar
Ngành học: sư phạm tiếng anh Năm tốt nghiệp: 2011 Nhận dạy: Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, Ôn Đại Học Các môn: Tiếng Anh Lương tối thiểu: 200,000 Thông tin khác: tích cực, tận tâm với học sinh

DANH SÁCH CÁC LỚP ĐĂNG KÝ DẠY

MS Lớp / Môn / Thời gian Quận / Huyện / Tỉnh Họ tên người thuê SĐT người thuê

Gia sư khác

Mã số: 11500 Tên gia sư: Nông Thị Thùy Nga Năm sinh: 15/8/1989 Hiện là: Thạc Sỹ Trường: Giáo viên tự do
Ngành học: Toán Năm tốt nghiệp: 2012 Nhận dạy: Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, Ôn Đại Học Các môn: Toán Lương tối thiểu: 1 Thông tin khác: Nhiệt tình
Mã số: 11496 Tên gia sư: NGUYÊN PHƯƠNG NHI Năm sinh: 29/11/1972 Hiện là: Giáo Viên Trường: thanh đa
Ngành học: ngôn ngữ Anh Năm tốt nghiệp: 2016 Nhận dạy: Lớp lá, Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11 Các môn: Tiếng Anh Lương tối thiểu: 3 Thông tin khác: tâm lý, nhiệt tình
Mã số: 11492 Tên gia sư: NGUYÊN PHƯƠNG NHI Năm sinh: 29/11/1972 Hiện là: Giáo Viên Trường: thanh đa
Ngành học: ngôn ngữ Anh Năm tốt nghiệp: 2016 Nhận dạy: Lớp lá, Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11 Các môn: Tiếng Anh Lương tối thiểu: 3 Thông tin khác: tâm lý, nhiệt tình
Mã số: 11476 Tên gia sư: Đỗ Phương Hạnh Năm sinh: 9/1/2002 Hiện là: Sinh Viên Trường: Đại học Ngoại thương
Ngành học: Tiếng anh Thương mại Năm tốt nghiệp: 2024 Nhận dạy: Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10 Các môn: Tiếng Anh Lương tối thiểu: 2,000,000 Thông tin khác: Thành thạo các kĩ năng từ cơ bản đến nâng cao môn Tiếng anh, đã có kinh nghiệm dạy gia sư cho học sinh cấp 1 và cấp 2
Mã số: 11468 Tên gia sư: Nguyễn Thị Phước Trà Năm sinh: 16/3/1982 Hiện là: Cử nhân sư phạm Trường: Thcs Tô Hiệu, Krong Ana, Đak Lak
Ngành học: Sư Phạm Toán Năm tốt nghiệp: 2007 Nhận dạy: Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9 Các môn: Toán, Báo bài Lương tối thiểu: 250 Thông tin khác: Kinh nghiệm 17 năm đứng lớp giảng dạy môn Toán THCS, chuyên phục hồi cho hs mất gốc và luyện thi vào cấp 3.
Mã số: 11456 Tên gia sư: chu thi kim quy Năm sinh: 2/10/1987 Hiện là: Giáo Viên Trường: tieu hoc Xuan Thoi Thuong
Ngành học: Tieng Anh Năm tốt nghiệp: 2010 Nhận dạy: Lớp ngoại ngữ Các môn: Tiếng Anh Lương tối thiểu: 2 Thông tin khác: nhiet tinh, trach nhiem