Mã số: 9722 Tên gia sư: Nguyễn Xuân Châu Năm sinh: 3/4/1983 Hiện là: Giáo Viên Trường: Giáo viên trường Sơn Cang
Ngành học: Ngữ Văn Anh Năm tốt nghiệp: 2011 Nhận dạy: Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9 Các môn: Tiếng Anh Lương tối thiểu: 3 Thông tin khác: Yêu trẻ và yêu nghề

DANH SÁCH CÁC LỚP ĐĂNG KÝ DẠY

MS Lớp / Môn / Thời gian Quận / Huyện / Tỉnh Họ tên người thuê SĐT người thuê

Gia sư khác

Mã số: 11311 Tên gia sư: Đỗ Nguyễn Ngọc Hiếu Năm sinh: 8/9/1981 Hiện là: Cử nhân sư phạm Trường: Giáo viên THCS Kim Hồng, TP Cao Lãnh
Ngành học: Tiếng Anh Năm tốt nghiệp: 2002 Nhận dạy: Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9 Các môn: Tiếng Anh, Anh văn giao tiếp Lương tối thiểu: 10 Thông tin khác: nhiệt tình giảng dạy
Mã số: 11307 Tên gia sư: LE NGOC THI Năm sinh: 3/5/1990 Hiện là: Cử nhân sư phạm Trường: Bình quới tây
Ngành học: Sư phạm anh Năm tốt nghiệp: 2013 Nhận dạy: Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, Lớp ngoại ngữ Các môn: Tiếng Anh, Anh văn giao tiếp Lương tối thiểu: 20,000,000 Thông tin khác: nhiệt huyết trong việc giảng dạy. trình độ chuyên mô anh văn cao.
Mã số: 11291 Tên gia sư: Nguyễn Thị Hằng Nga Năm sinh: 27/12/1974 Hiện là: Cử Nhân Trường: CĐ CN Dệt May Nam Định
Ngành học: Cử nhân Cao đẳng Anh Văn Năm tốt nghiệp: 1998 Nhận dạy: Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12 Các môn: Tiếng Anh Lương tối thiểu: 300 Thông tin khác: Kiên nhẫn, tâm lý, có kinh nghiệm giảng dạy. Có thể kèm thêm toán từ lớp 6 -lớp 9.
Mã số: 11259 Tên gia sư: Nguyễn Tường Vy Năm sinh: 3/6/2002 Hiện là: Sinh Viên Trường: Đại Học Ngoại Thương
Ngành học: kinh tế đối ngoại Năm tốt nghiệp: đang là sv năm nhất Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9 Các môn: Tiếng Anh Lương tối thiểu: 150 Thông tin khác: tâm lí, giảng bài dễ hiểu, tận tình
Mã số: 11227 Tên gia sư: thu Năm sinh: 1/1/1950 Hiện là: Cử nhân sư phạm Trường: gv
Ngành học: ng Năm tốt nghiệp: 2011 Nhận dạy: Lớp 9 Các môn: Toán Lương tối thiểu: 100,000 Thông tin khác: jdj
Mã số: 11218 Tên gia sư: Tống thị xinh Năm sinh: 29/11/1987 Hiện là: Giáo Viên Trường: dân tộc nội trú tỉnh đồng nai
Ngành học: sư phạm Anh Năm tốt nghiệp: 2010 Nhận dạy: Lớp lá, Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 12, Ôn Đại Học, Lớp năng khiếu, Lớp ngoại ngữ, Lớp khác, Hệ Đại học Các môn: Tiếng Anh Lương tối thiểu: 1,500 Thông tin khác: nhiệt tình, có kinh nghiệm