MS: 1072

30%

Lớp dạy: Lớp 1,Lớp 4 Địa chỉ: Đường 22 Bình Chiểu Thủ Đức Môn dạy: Tiếng Anh Mức lương: 1,300,000 đ đồng/tháng Số buổi: 2 buổi/tuần Thời gian: Dạy 90 phút /buổi , 1 tuần dạy 2 buổi : thứ 5-thứ 6 từ 17h15- 18h45 Yêu cầu: Sinh viên có kinh nghiệm gia sư môn tiếng anh Liên hệ: 0988774813
MS
Lớp / Môn / Thời gian Quận / Huyện / Tỉnh Maps Lương/Tháng Mức phí Yêu cầu Đăng ký
1072 Lớp 1,Lớp 4,Tiếng Anh,Dạy 90 phút /buổi , 1 tuần dạy 2 buổi : thứ 5-thứ 6 từ 17h15- 18h45 Đường 22 Bình Chiểu Thủ Đức 1,300,000 đ
2 buổi/tuần
Chuyển khoản hoặc thanh toán trực tiếp
30
Sinh viên có kinh nghiệm gia sư môn tiếng anh Đăng ký