BẢNG THỐNG KÊ TRẠNG THÁI ĐĂNG KÝ NHẬN LỚP

STT Ảnh Họ tên Lóp dạy Mã lớp Maps Hình thức/Lệ phí Trạng thái View
1SĐT:01655560013Gia sư ẩn danhCần gia sư dạy môn Văn, tiếng Anh Lớp 9 Trần Quang Diệu Quận 3 HCMLương: 1,200,0001014Chuyển khoản hoặc thanh toán trực tiếp30%Chờ duyệtView
2Nguyễn Hồng NgọcSinh ViênCần gia sư dạy môn Văn, tiếng Anh Lớp 9 Trần Quang Diệu Quận 3 HCMLương: 1,200,0001014Chuyển khoản hoặc thanh toán trực tiếp30%Đã giaoView
3SĐT:0987678909Gia sư ẩn danhCần gia sư dạy môn Văn, tiếng Anh Lớp 9 Trần Quang Diệu Quận 3 HCMLương: 1,200,0001014Chuyển khoản hoặc thanh toán trực tiếp30%Chờ duyệtView
4Sú Đan VySinh ViênCần gia sư dạy môn Toán, Tiếng Việt Lớp 4 Âu Dương Lân Q.8 HCMLương: 1,600,0001016Chuyển khoản hoặc thanh toán trực tiếp30Không đạtView
5SĐT:098766322Gia sư ẩn danhCần gia sư dạy môn Toán, Anh Lớp 11 Mai Bá Hương Bình Chánh HCMLương: 1,900,0001017Chuyển khoản hoặc thanh toán trực tiếp30%Chờ duyệtView
6SĐT:0976546576Gia sư ẩn danhCần gia sư dạy môn Toán, Anh Lớp 11 Mai Bá Hương Bình Chánh HCMLương: 1,900,0001017Chuyển khoản hoặc thanh toán trực tiếp30%Chờ duyệtView
7SĐT:0908046972Gia sư ẩn danhCần gia sư dạy môn Hóa Lớp 10 Hoàng Văn Thụ Phú Nhuận HCMLương: 2,800,0001010Chuyển khoản hoặc thanh toán trực tiếp tại trung tâm30%Chờ duyệtView
8Lê Thị LinhLê Thị LinhSinh ViênCần gia sư dạy môn Toán, Tiếng Việt Lớp 4 Tỉnh lộ 43 Thủ Đức HCMLương: 1,100,0001019Chuyển khoản hoặc thanh toán trực tiếp30%Chờ duyệtView
9SĐT:01675885156Gia sư ẩn danhCần gia sư dạy môn Toán, Tiếng Việt Lớp 4 Tỉnh lộ 43 Thủ Đức HCMLương: 1,100,0001019Chuyển khoản hoặc thanh toán trực tiếp30%Đã giaoView
10SĐT:0868355925Gia sư ẩn danhCần gia sư dạy môn Toán, Tiếng Việt Lớp 4 Âu Dương Lân Q.8 HCMLương: 1,600,0001016Chuyển khoản hoặc thanh toán trực tiếp30Không đạtView
11SĐT:01653733279Gia sư ẩn danhCần gia sư dạy môn Lý, Báo bài Lớp 7 Lê Văn Việt Q 9 HCMLương: 1,700,0001021Chuyển khoản hoặc thanh toán trực tiếp30%Đủ điều kiệnView
12Phạm Lê Đan PhuơngPhạm Lê Đan PhuơngCử nhân sư phạmCần gia sư dạy môn toán, tiếng việt Lớp 1 Song hành Quận Thủ Đức HCMLương: 1,400,0001020Chuyển khoản hoặc thanh toán trực tiếp30Không đạtView
13SĐT:0901216315Gia sư ẩn danhCần gia sư dạy môn Toán, Tiếng Việt Lớp 4 Âu Dương Lân Q.8 HCMLương: 1,600,0001016Chuyển khoản hoặc thanh toán trực tiếp30Không đạtView
14SĐT:01666442246Gia sư ẩn danhCần gia sư dạy môn Toán, Tiếng Việt Lớp 4 Âu Dương Lân Q.8 HCMLương: 1,600,0001016Chuyển khoản hoặc thanh toán trực tiếp30Không đạtView
15Trần Lê Anh ThưTrần Lê Anh ThưSinh ViênCần gia sư dạy môn Toán, Tiếng Việt Lớp 4 Âu Dương Lân Q.8 HCMLương: 1,600,0001016Chuyển khoản hoặc thanh toán trực tiếp30Chờ duyệtView
16Phan Thị Thu HiềnPhan Thị Thu HiềnSinh ViênCần gia sư dạy môn toán, tiếng việt Lớp 1 Song hành Quận Thủ Đức HCMLương: 1,400,0001020Chuyển khoản hoặc thanh toán trực tiếp30Không đạtView
17SĐT:01263912257Gia sư ẩn danhCần gia sư dạy môn Văn Lớp 11 Thanh Đa Bình Thạnh HCMLương: 1,000,0001026chuyển khoản hoặc thanh toán trực tiếp35%Không đạtView
18SĐT:01224525027Gia sư ẩn danhCần gia sư dạy môn tiếng Anh Lớp 5 Phan Đăng Lưu Bình Thạnh HCMLương: 1,000,0001007chuyển khoản hoặc thanh toán trực tiếp30%Chờ duyệtView
19SĐT:0904110435Gia sư ẩn danhCần gia sư dạy môn Văn Lớp 11 Thanh Đa Bình Thạnh HCMLương: 1,000,0001026chuyển khoản hoặc thanh toán trực tiếp35%Chờ duyệtView
20SĐT:0888257195Gia sư ẩn danhCần gia sư dạy môn Báo Bài Lớp 7 Quận Thủ Đức HCMLương: 1,400,0001022Chuyển khoản hoặc thanh toán trực tiếp30%Chờ duyệtView
21SĐT:01626046497Gia sư ẩn danhCần gia sư dạy môn Toán Tiếng Việt Lớp 1 Âu Cơ Tân Bình HCMLương: 2,400,0001035Chuyển khoản hoặc thanh toán trực tiếp30%Không đạtView
22SĐT:0934764836Gia sư ẩn danhCần gia sư dạy môn tiếng Hoa gần khu công nghiệp Tân Phú Trung Củ ChiLương: 4,000,0001028chuyển khoản hoặc thanh toán trực tiếp30%Chờ duyệtView
23Trương Đàm Thái VinhTrương Đàm Thái VinhThạc SỹCần gia sư dạy môn Toán Lớp 12 Nguyễn Duy Q8 HCMLương: 2,000,0001033Chuyển khoản hoặc thanh toán trực tiếp30%Chờ duyệtView
24Trương Đàm Thái VinhTrương Đàm Thái VinhThạc SỹCần gia sư dạy môn Toán Lớp 12 Bông Sao Quận 8 HCMLương: 2,000,0001031Chuyển khoản hoặc thanh toán trực tiếp30%Chờ duyệtView
25SĐT:0974973432Gia sư ẩn danhCần gia sư dạy môn tiếng Anh Lớp Starters Đinh Tiên Hoàng Bình ThạnhLương: 1,000,0001037Chuyển khoản hoặc thanh toán trực tiếp30%Không đạtView
26SĐT:037674237Gia sư ẩn danhCần gia sư dạy môn Vẽ Lớp 3 Tỉnh Lộ 43 Thủ Đức HCMLương: 1,200,0001038chuyển khoản hoặc thanh toán trực tiếp30%Chờ duyệtView
27Viên Xuân ThơSinh ViênCần gia sư dạy môn Vẽ Lớp 3 Tỉnh Lộ 43 Thủ Đức HCMLương: 1,200,0001038chuyển khoản hoặc thanh toán trực tiếp30%Chờ duyệtView
28SĐT:0918503510Gia sư ẩn danhCần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 7 Tại Bình Thạnh HCMLương: 1,600,0001039Chuyển khoản hoặc thanh toán trực tiếp30%Chờ duyệtView
29Nguyễn Ngọc Thùy TrangSinh ViênCần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 7 Tại Bình Thạnh HCMLương: 1,600,0001039Chuyển khoản hoặc thanh toán trực tiếp30%Chờ duyệtView
30SĐT:0329674981Gia sư ẩn danhCần gia sư dạy môn tiếng Anh Lớp Starters Đinh Tiên Hoàng Bình ThạnhLương: 1,000,0001037Chuyển khoản hoặc thanh toán trực tiếp30%Chờ duyệtView
31SĐT:0902704213Gia sư ẩn danhCần gia sư dạy môn Toán, Tiếng Việt Lớp 4 Tỉnh lộ 43 Q. Thủ Đức HCMLương: 1,100,0001044Chuyển khoản hoặc thanh toán trực tiếp30%Đủ điều kiệnView
32Đặng Hoàng OanhSinh ViênCần gia sư dạy môn Toán, Tiếng Việt Lớp 4 Tỉnh lộ 43 Q. Thủ Đức HCMLương: 1,100,0001044Chuyển khoản hoặc thanh toán trực tiếp30%Chờ duyệtView
33trần lê phương thảotrần lê phương thảoSinh ViênCần gia sư dạy môn tiếng Anh Lớp Starters Đinh Tiên Hoàng Bình ThạnhLương: 1,000,0001037Chuyển khoản hoặc thanh toán trực tiếp30%Chờ duyệtView
34SĐT:0901315569Gia sư ẩn danhCần gia sư dạy môn Toán Tiếng Việt Lớp 5 Đường số 8 Tân Túc Bình Chánh HCMLương: 2,600,0001046Chuyển khoản hoặc thanh toán trực tiếp30%Không đạtView
35SĐT:0975263821Gia sư ẩn danhCần gia sư dạy môn báo bài Lớp 8 Bình Thạnh HCMLương: 1,600,0001047chuyển khoản hoặc thanh toán trực tiếp30%Chờ duyệtView
36SĐT:0335394929Gia sư ẩn danhCần gia sư sinh viên dạy Hóa Lớp 10 Tỉnh Lộ 43 Thủ Đức HCMLương: 1,200,0001050chuyển khoản hoặc thanh toán trực tiếp30%Chờ duyệtView
37SĐT:0825614615Gia sư ẩn danhCần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 8 gần suối tiên Q9Lương: 2,500,0001052chuyển khoản hoặc thanh toán trực tiếp30%Không đạtView
38SĐT:0393797902Gia sư ẩn danhCần gia sư dạy môn tiếng Anh Lớp 9 Khu Masteri Thảo Điền Quận 2Lương: 2,400,0001053chuyển khoản hoặc thanh toán trực tiếp30%Không đạtView
39SĐT:0935693126Gia sư ẩn danhCần gia sư dạy môn tiếng Anh Lớp 9 Khu Masteri Thảo Điền Quận 2Lương: 2,400,0001053chuyển khoản hoặc thanh toán trực tiếp30%Không đạtView
40SĐT:0354922775Gia sư ẩn danhCần gia sư dạy môn Hóa Lớp 10 Gò Vấp HCMLương: 1,100,0001041Chuyển khoản hoặc thanh toán trực tiếp30%Chờ duyệtView
41SĐT:0355472712Gia sư ẩn danhCần gia sư dạy môn Toán Tiếng Việt Lớp 5 Đường số 8 Tân Túc Bình Chánh HCMLương: 2,600,0001046Chuyển khoản hoặc thanh toán trực tiếp30%Không đạtView
42SĐT:0349061814Gia sư ẩn danhCần gia sư dạy Môn Guitar Linh Trung Thủ Đức HCMLương: 720,0001061Chuyển khoản hoặc thanh toán30%Chờ duyệtView
43SĐT:0987106995Gia sư ẩn danhCần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 9 vào 10 Đường 13, Hiệp Bình Chánh Thủ ĐứcLương: 3,600,0001062Chuyển Khoản hoặc thanh toán trực tiếp30%Không đạtView
44SĐT:0908328148Gia sư ẩn danhCần gia sư dạy môn Toán 12 luyện thi thpt gần Trường THPT Trường Chinh Q12 HCMLương: 3,900,0001065chuyển khoản hoặc thanh toán trực tiếp10%Không đạtView
45Lưu Thị HòeLưu Thị HòeSinh viên sư phạmCần gia sư dạy môn Toán, TV, luyện chữ Lớp 2 Tỉnh Lộ 43 Tam Bình Thủ Đức HCMLương: 1,200,0001066chuyển khoản hoặc thanh toán trực tiếp20%Không đạtView
46Phan Thị Kim LoanPhan Thị Kim LoanSinh ViênCần gia sư dạy môn Toán, TV, luyện chữ Lớp 2 Tỉnh Lộ 43 Tam Bình Thủ Đức HCMLương: 1,200,0001066chuyển khoản hoặc thanh toán trực tiếp20%Đã giaoView
47SĐT:0344005543Gia sư ẩn danhCần gia sư dạy lớp 8 môn tiếng Anh Nguyễn Tư Giản Gò Vấp HCMLương: 5,500,0001071chuyển khoản hoặc thanh toán trực tiếp10%Chờ duyệtView
48SĐT:0987797055Gia sư ẩn danhCần gia sư dạy lớp 8 môn tiếng Anh Nguyễn Tư Giản Gò Vấp HCMLương: 5,500,0001071chuyển khoản hoặc thanh toán trực tiếp10%Không đạtView
49SĐT:0333755973Gia sư ẩn danhCần gia sư dạy lớp 8 môn tiếng Anh Nguyễn Tư Giản Gò Vấp HCMLương: 5,500,0001071chuyển khoản hoặc thanh toán trực tiếp10%Đủ điều kiệnView
50LE THI THOMGiáo ViênCần gia sư dạy môn tiếng anh luyện thi Movers tại Bưng Ông Thoàn Quận 9Lương: 3,000,0001073chuyển khoản hoặc thanh toán trực tiếp100Không đạtView
51SĐT:0786001378Gia sư ẩn danhCần giáo viên môn tiếng anh luyện thi Movers tại Bưng Ông Thoàn Quận 9Lương: 3,000,0001073chuyển khoản hoặc thanh toán trực tiếp100Xem xétView
52SĐT:0909539772Gia sư ẩn danhCần giáo viên môn tiếng anh luyện thi Movers tại Bưng Ông Thoàn Quận 9Lương: 3,000,0001073chuyển khoản hoặc thanh toán trực tiếp100Chờ duyệtView
53SĐT:0909539772Gia sư ẩn danhCần giáo viên môn tiếng anh luyện thi Movers tại Bưng Ông Thoàn Quận 9Lương: 3,000,0001073chuyển khoản hoặc thanh toán trực tiếp100Chờ duyệtView