Books for Children

Bộ sách Let’s Go 2 Reader 4 Edition dành cho các bạn tiểu học

Gia sư Vina xin chia sẻ tới các bạn bộ sách Let’s Go Readers 4 Edition, sách tập đọc cho các bạn học tiểu học nhé, sách hình ảnh sinh động, cấu trúc câu dễ hiểu, giúp các bạn nhỏ học tập tiếp thu hơn nhé. Bộ readers bao gồm phần book và CD nhé

pass giải nén nếu có là giasuvina.com.vn

Click vào gia su để xem Lớp Mới Chưa Giao

Click vào gia su để Đăng Ký Tìm Gia Sư

Click vào gia su để Đăng Ký Làm Gia Sư

Xem HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Let’s Go 2 Reader 4 Edition

Unit 1

Download Let’s Go 2 Reader 4 Edition – Let’s go magic school – book

Download Let’s Go 2 Reader 4 Edition – Let’s go magic school – CD

Unit 2

Download Let’s Go 2 Reader 4 Edition – Grandma’s House – book

Download Let’s Go 2 Reader 4 Edition – Grandma’s House – CD

Unit 3

Download Let’s Go 2 Reader 4 Edition – I don’t know – book

Download Let’s Go 2 Reader 4 Edition – I don’t know – CD

Unit 4

Download Let’s Go 2 Reader 4 Edition – You are what you eat – book

Download Let’s Go 2 Reader 4 Edition – You are what you eat – CD

Unit 5

Download Let’s Go 2 Reader 4 Edition – what’s the matter – book

Download Let’s Go 2 Reader 4 Edition – what’s the matter – CD

Unit 6

Download Let’s Go 2 Reader 4 Edition – Where are you – book

Download Let’s Go 2 Reader 4 Edition – Where are you – CD

Unit 7

Download Let’s Go 2 Reader 4 Edition – what are you doing – book

Download Let’s Go 2 Reader 4 Edition – what are you doing – CD

Unit 8

Download Let’s Go 2 Reader 4 Edition – Two Friends – book

Download Let’s Go 2 Reader 4 Edition – Two Friends – CD

 

Xem bộ Let’s Go Begin Reader 4 Edition

Xem bộ Let’s Go 1 – 4 Edition

Xem bộ Let’s Go 2 – 4 Edition

Xem bộ Let’s Go 3 – 4 Edition

Xem bộ Let’s Go 4 – 4 Edition

Xem bộ Let’s Go 5 – 4 Edition

Xem bộ Let’s Go 6 – 4 Edition

Mời các bạn xem các bộ tài liệu hay khác

Xem Family and Friends Special Edition Grade 1

Xem bộ Family and Friends 1 – 2nd Edition

Xem bộ Let’s go 1 – 3rd Edition giáo trình dạy tiếng Anh cho trẻ em

Xem bộ Super_Minds_1 giáo trình dạy tiếng Anh cho các em thiếu nhi

Xem bộ Jolly_Phonics_1 sách học vần cho bé mẫu giáo

Xem bộ Incredible_English_Starter_2nd_Edition giáo trình tiếng Anh cho các bạn tiểu học

Xem bộ Activity_Book_for_Children sách bài tập tiếng Anh cho trẻ em

Xem Oxford Dominoes truyện tiếng Anh cực hay ở cấp độ cơ bản – Starter

Các bạn thấy hay thì share link facebook nhé