BOOKS FOR GRADE 2

California Science McGraw Hill Grade 2 – Age 5-6 Students

California Science Macmillan Books provide all students with a solid foundation in science literacy. We want every student to develop their ability to observe, describe, compare, inquire and evaluate while ensuring that they will learn the ‘big ideas’ and essential core concepts of science. This program was developed to meet the requirements and expectations established in both the National Science Education Standards and in the Benchmarks for Science Literacy.

For Primary students, there are six levels of California Science Macmillan Books. In each of level, there are four books: interactive text or textbook, reading and writing, lab activity, and test preparation

California Science Macmillan Books là bộ sách dạy môn khoa học ở cấp phổ thông (tiểu học) ở bang California – Mỹ. Với mỗi lớp bộ sách này gồm có:

  1. Interactive Text (hay còn gọi là student book hay text book – sách giáo khoa)
  2. Reading and Writing in science (hay còn gọi là quyển work book – quyển bài tập giúp bé hiểu hơn về nội dung bài học trong student book và trình bày lại (dưới dạng bài viết hoặc các bài tập điền từ), giúp bé không chỉ phát triển kiến thức về khoa học tự nhiên mà còn phát triển kỹ năng đọc, hiểu, và viết tiếng Anh.
  3. Activity Lab book (là quyển thực hành, hướng dẫn chi tiết cụ thể từng hoạt động thực hành theo từng bài học trên lớp). Mỗi hoạt động thực hành đều có hướng dẫn và có bài tập để các bé hoàn thành sau khi thực hành xong.
  4. Test preparation giúp học sinh ôn tập để chuẩn bị cho các bài kiểm tra và các kỳ thi

Click to see how to download

Download science grade 2 – textbook

Download science grade 2 -reading and writing

Download science grade 2 – lab activity

Download science grade 2 – test preparation

Xem hướng dẫn download

 

Click to download all science books for grade 2