Comedy and Romance

Can’t Buy Me Love 1987-comedy-English sub- One of the funniest comedy about teens

Director: Steve Rash

Writer: Michael Swerdlick

Stars: Patrick Dempsey, Amanda Peterson, Courtney Gains

Plot: Ronald Miller is tired of being a nerd, and makes a deal with one of the most popular girls in school to help him break into the “cool” clique. He offers her a thousand dollars to pretend to be his girlfriend for a month. It succeeds, but he soon learns that the price of popularity may be higher than he expected…

Ronald Miller mệt mỏi vì là một mọt sách đã thỏa thuận với một trong những cô gái nổi tiếng nhất ở trường để giúp anh ta đột nhập vào phe phái “ngầu”. Anh ta đề nghị đưa cho cô một ngàn đô la để giả làm bạn gái của anh ta trong một tháng. Nó thành công, nhưng anh sớm biết rằng giá của sự nổi tiếng có thể cao hơn anh mong đợi …

CLICK TO SEE MORE COMEDY FILMS