Drama

The Concorde 1979-Dram and Action-English Sub-airplane disaster

Director: David Lowell Rich

Writers: Arthur Hailey (novel), Jennings Lang (story)

Stars: Alain Delon, Susan Blakely, Robert Wagner

Plot: This last film in the ‘Airport ‘series ends fast – with an SST (supersonic transport); Concorde. Joe Patroni (George Kennedy) Murray deal with nuclear missiles being fired at the’speed-bird’ (the actual British Concorde’s ATC name) as a passenger on-board is carrying documents which can bring down the titan of a large military contractor, and in order to prevent this, the CEO tries to arrange for the plane’s mid-air destruction, using the French air force as a patsy.who are under the impression they’re bringing down a compromised plane.

Bộ phim cuối cùng này trong loạt phim ‘Sân bay’ kết thúc nhanh chóng – với một SST (vận chuyển siêu âm); Xì gà Joe Patroni (George Kennedy) Murray đối phó với các tên lửa hạt nhân được bắn vào ‘chim mồi’ (tên ATC thực tế của Anh) khi một hành khách trên tàu đang mang theo các tài liệu có thể hạ gục titan của một nhà thầu quân sự lớn, và để ngăn chặn điều này, CEO cố gắng sắp xếp cho máy bay phá hủy giữa không trung của máy bay bằng cách sử dụng lực lượng không quân Pháp.

CLICK TO SEE MORE DRAMA FILMS TO STUDY ENGLISH