Danh từ - noun

Đáp Án Đại Từ Nhân Xưng (Personal Pronoun)

 

Đáp án bài tập đại từ nhân xưng –personal pronouns

  1. I have a laptop. It is

Tôi có một cái máy tính xách tay. Nó mới tinh.

  1. My brother is a doctor. they work with him.

Anh tôi là bác sỹ. Họ làm việc với anh ta.

  1. They ask me about him.

Họ hỏi tôi về anh ta.

  1. She talks to me about you.

Cô ta nói chuyên với tôi về bạn.

  1. We help it everyday

Chúng tôi giúp nó mỗi ngày.

  1. She should read books because they are useful to her.

Cô ta nên đọc sách vì chúng hữu ích đối với cô ấy. (they=books)

  1. We have a dog. It plays with us

Chúng tôi có một con cún.  Nó chơi với chúng tôi mỗi ngày.

  1. I am usually at home with them.

Tôi thường ở nhà với chúng nó.

  1. You like talking to me, and I like talking to you, too.

Bạn thích nói chuyện với tôi, và tôi cũng thích nói chuyện với bạn.

Too= cũng

  1. My boss can meet her, but she has to wait for him.

Sếp tôi có thể gặp cô ta, nhưng cô ta phải đợi ông ấy.

 

Link xem bài học Đại Từ Nhân Xưng (Personal Pronoun)