Action

Dark Angel: I Come in Peace 1990-Dolph Lundgren-action crime horror English sub-full english movie

Director: Craig R. Baxley

Writers: Jonathan Tydor, David Koepp (as Leonard Maas Jr.)

Stars: Dolph Lundgren, Brian Benben, Betsy Brantley

Plot: Jack Caine (Dolph Lundgren) is a Houston vice cop who’s forgotten the rule book. His self-appointed mission is to stop the drugs trade and the number one supplier Victor Manning. Whilst involved in an undercover operation to entrap Victor Manning, his partner gets killed, and a sinister newcomer enters the scene… Along with F.B.I. agent Lawrence Smith, the two investigate a spate of mysterious deaths; normal non-junkies dying of massive heroin overdoses and bearing the same horrific puncture marks on the forehead. This, coupled with Caine’s own evidence, indicates an alien force is present on the streets of Houston, killing and gathering stocks of a rare drug found only in the brain… Caine is used to fighting the toughest of criminals, but up to now they’ve all been human…

Jack Caine (Dolph Lundgren) là một phó cảnh sát ở Houston, người đã quên cuốn sách quy tắc. Nhiệm vụ tự bổ nhiệm của ông là ngăn chặn việc buôn bán ma túy và nhà cung cấp số một Victor Manning. Trong khi tham gia vào một hoạt động bí mật để nhốt Victor Manning, đối tác của anh ta bị giết và một người mới độc ác bước vào hiện trường … Cùng với F.B.I. đặc vụ Lawrence Smith, hai người điều tra một loạt các cái chết bí ẩn; những người không nghiện bình thường chết vì dùng quá nhiều heroin và mang những vết đâm khủng khiếp tương tự trên trán. Điều này, cùng với bằng chứng của chính Caine, cho thấy một lực lượng ngoài hành tinh có mặt trên đường phố Houston, giết chết và thu thập các loại thuốc quý hiếm chỉ có trong não … Caine được sử dụng để chiến đấu với những tên tội phạm khó khăn nhất, nhưng cho đến nay tất cả họ đều là con người …

This film with English subtitles help you not only to entertain, but also improve your English listening and speaking skills.

LICK TO SEE MORE ACTION FILMS