Đề 45 phút Tiếng Anh 11

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 11 – 45 phút lần 2 – năm 2018-2019

Gia sư Vina xin chia sẻ đến các bạn Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 11 – 45 phút lần 2 – 2018-2019 theo chương trình cũ, tài liệu giúp các bạn ôn tập, ôn thi làm bài tập để chuẩn bị thi cho thật tốt nhé.

pass giải nén nếu có là giasuvina.com.vn

 

Xem HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 11 – 45 phút lần 2 – 2018-2019

Download Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 11 – 45 phút lần 2 – 2018-2019 – Kiên Giang – Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Download Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 11 – 45 phút lần 2 – 2018-2019 – Bắc Ninh – Chuyên Bắc Ninh

Download Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 11 – 45 phút lần 2 – 2018-2019 – Hải Dương – Đoàn Thượng

Download Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 11 – 45 phút lần 2 – 2018-2019 – Kiên Giang – Huỳnh Mẫn Đạt

Download Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 11 – 45 phút lần 2 – 2018-2019 – Nguyễn Huệ

Download Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 11 – 45 phút lần 2 – 2018-2019 – Quảng Trị – Đông Hà

Các bạn có thể truy cập website trung tâm gia sư vina để tìm hoặc đăng ký làm gia sư, cũng như xem các bài học và download tài liệu