Đề Thi TN THPT Quốc Gia

Đề thi môn tiếng Anh THPT Quốc Gia năm 2019 có đáp án 24 mã đề

Đề thi môn tiếng Anh THPT Quốc Gia năm 2019 có đáp án 24 mã đề, đây là đề thi chính thức môn tiếng Anh THPT Quốc Gia, có đầy đủ đáp án cho các bạn tham khảo nhé

pass giải nén nếu có là giasuvina.com.vn

Click vào gia su để xem Lớp Mới

Click vào gia su để Đăng Ký Tìm Gia Sư

Click vào gia su để Đăng Ký Làm Gia Sư

Xem HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Đề thi môn tiếng Anh THPT Quốc Gia năm 2019

Download Đề thi môn tiếng Anh THPT Quốc Gia năm 2019 – 416

Download Đề thi môn tiếng Anh THPT Quốc Gia năm 2019 – đáp án 24 mã đề

 

ĐÁP ÁN 24 MÃ ĐỀ THI TIẾNG ANH THPT QUỐC GIA NĂM 2019

Câu

Mã đề

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

1

B

A

C

B

B

C

D

D

D

A

B

B

2

A

C

A

D

A

D

C

D

C

D

A

A

3

A

A

A

B

B

D

A

D

B

A

B

C

4

D

B

B

C

B

A

D

A

C

B

B

B

5

B

B

D

D

C

A

A

D

B

C

D

C

6

D

B

C

C

A

D

C

C

C

C

C

D

7

A

C

B

C

C

D

A

D

D

B

C

C

8

D

D

A

A

A

D

B

B

C

A

A

B

9

D

B

C

D

D

C

C

C

D

C

C

B

10

D

B

A

D

A

B

B

B

D

B

D

B

11

A

A

A

D

C

A

D

A

A

D

A

D

12

D

B

B

C

C

B

B

A

D

C

D

C

13

B

C

D

D

A

C

D

B

B

D

D

A

14

D

B

B

A

A

B

B

C

C

D

D

B

15

B

B

D

A

B

B

D

C

A

A

D

C

16

B

C

D

C

D

D

B

B

C

D

D

C

17

C

D

B

C

D

A

B

A

B

B

A

D

18

C

B

C

A

C

D

C

B

A

D

B

C

19

D

A

D

B

D

D

B

C

D

D

B

D

20

A

D

A

D

B

C

B

A

C

B

C

B

21

A

B

B

A

C

D

A

A

B

B

B

D

22

B

A

A

D

D

A

C

C

B

B

A

A

23

D

A

A

C

A

A

A

B

A

D

A

A

24

C

B

C

B

C

D

D

B

B

D

C

D

25

B

D

B

B

B

C

B

B

B

A

B

B

26

D

B

D

A

D

C

A

A

A

D

B

D

27

D

A

B

A

C

C

A

C

B

A

A

A

28

A

C

B

B

C

D

A

A

A

D

B

B

29

A

C

B

B

B

A

D

C

C

A

D

B

30

B

A

D

B

A

C

C

C

C

A

D

C

31

A

C

B

C

A

D

B

B

D

C

D

A

32

C

D

A

C

D

A

B

C

C

C

B

A

33

C

A

A

A

D

C

D

C

D

A

D

A

34

B

C

B

D

B

A

C

C

D

A

C

C

35

D

C

C

B

C

C

D

B

A

D

B

C

36

A

B

B

C

C

A

B

B

C

C

C

A

37

D

A

B

A

A

D

A

C

D

C

C

A

38

D

D

A

B

A

D

B

A

B

A

A

A

39

A

C

D

D

A

C

C

B

A

A

B

D

40

D

D

C

B

D

A

C

A

D

D

A

C

41

D

D

C

B

A

C

A

A

D

C

C

A

42

B

D

C

A

D

B

A

C

B

D

A

D

43

B

B

A

B

A

B

D

B

D

C

B

D

44

D

A

A

D

C

A

A

B

C

C

C

A

45

D

D

D

B

D

B

D

A

A

A

A

A

46

A

C

D

C

B

A

D

C

B

A

C

D

47

B

D

C

A

A

C

C

A

B

C

D

A

48

B

D

D

B

D

C

B

A

A

D

A

C

49

A

C

A

D

D

A

A

A

A

A

A

C

50

B

C

C

B

C

A

B

C

C

D

D

A

Từ mã đề 413 đến 424

Câu

Mã đề

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

1

D

C

A

A

C

C

B

D

D

B

C

B

2

B

C

D

A

D

C

A

C

C

B

C

D

3

C

B

C

B

C

B

C

C

C

D

A

A

4

D

A

A

C

A

B

B

D

B

B

A

D

5

B

C

B

A

B

D

B

B

A

D

B

D

6

C

A

D

D

B

C

C

C

D

D

C

C

7

B

D

D

D

D

C

D

A

D

B

C

D

8

A

A

B

B

A

D

B

B

A

A

C

D

9

D

B

C

B

A

B

A

B

A

D

B

A

10

B

C

C

B

D

C

D

C

D

A

A

C

11

A

B

C

C

C

D

B

C

B

A

C

A

12

C

C

C

C

A

B

C

D

A

C

A

B

13

A

C

A

C

A

C

C

B

B

A

B

D

14

B

A

C

A

D

D

B

B

C

B

D

D

15

A

A

B

A

D

D

D

A

D

A

A

B

16

B

D

B

C

A

A

B

D

C

A

D

B

17

B

C

D

D

C

C

D

B

B

A

C

A

18

D

D

B

D

A

B

A

D

B

D

A

A

19

A

C

C

B

C

B

C

D

D

C

A

A

20

B

A

A

A

D

B

D

B

B

A

D

D

21

A

D

B

A

B

D

D

A

C

C

C

B

22

C

C

B

B

C

D

B

D

D

B

B

A

23

C

D

C

B

D

A

D

A

B

D

C

D

24

A

D

A

B

A

D

A

D

B

A

D

D

25

A

A

C

C

C

A

A

C

C

C

B

A

26

A

A

A

A

D

A

C

B

D

C

A

D

27

D

C

D

C

B

B

B

C

C

C

A

C

28

C

A

A

D

A

C

A

A

C

C

D

A

29

A

A

B

B

B

B

D

B

C

B

D

C

30

A

A

C

D

A

C

B

B

D

A

A

C

31

D

D

A

D

D

D

A

A

B

B

D

D

32

C

D

C

B

C

C

D

C

D

C

D

B

33

B

C

D

B

B

B

B

C

B

C

C

B

34

C

A

A

C

B

C

B

A

D

A

D

C

35

C

A

D

B

C

B

B

A

D

B

B

B

36

B

C

B

A

B

B

A

D

D

C

D

C

37

C

A

D

C

D

A

C

B

C

B

A

B

38

D

A

D

A

C

A

A

D

D

A

C

D

39

B

D

D

C

D

C

D

C

B

B

B

C

40

D

D

C

B

D

B

C

C

C

A

C

C

41

C

C

D

B

D

C

A

B

D

C

C

B

42

D

A

B

D

B

B

C

A

C

D

B

B

43

D

D

A

D

D

A

C

D

B

C

C

A

44

B

C

D

D

B

C

D

D

C

C

D

A

45

D

B

D

A

C

D

A

C

C

C

A

C

46

A

A

B

D

D

C

C

C

B

A

C

B

47

D

B

B

D

D

A

D

A

B

B

A

A

48

B

C

A

C

B

C

D

A

A

B

B

A

49

D

D

C

C

D

A

B

D

D

C

A

B

50

D

D

C

A

B

A

A

B

B

C

B

C

Các bạn có thể truy cập website trung tâm gia sư vina để tìm hoặc đăng ký làm gia sư, cũng như xem các bài học và download tài liệu