Đề Thi HK 1 Tiếng Anh 10 Mới

Đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 10 thí điểm năm 2018-2019

Dưới đây là một số đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 10 chương trình mới (thí điểm), dành cho các học sinh hệ 10 năm (học tiếng Anh từ năm lớp 3) theo chương trình của Bộ Giáo Dục, đã được ra thi vào năm 2018-2019 ở nhiều trường trên cả nước: Hà Nội, Hải Dương, Khánh hòa, v.v…

 

Xem hướng dẫn download

Đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 10 thí điểm năm 2018-2019

Download đề thi tiếng anh lớp 10-CTM-hk1 năm 2018-2019-bắc giang-yên thế

Download đề thi tiếng anh lớp 10-CTM-hk1 năm 2018-2019-hà nội-nguyễn trãi

Download đề thi tiếng anh lớp 10-CTM-hk1 năm 2018-2019-hà nội-tùng thiện

Download đề thi tiếng anh lớp 10-CTM-hk1 năm 2018-2019-hà nội-vạn xuân

Download đề thi tiếng anh lớp 10-CTM-hk1 năm 2018-2019-hải dương-đoàn thượng

Download đề thi tiếng anh lớp 10-CTM-hk1 năm 2018-2019-khánh hòa-hoàng hoa thám

Download đề thi tiếng anh lớp 10-CTM-hk1 năm 2018-2019-khánh hòa-hoàng hoa thám-audio

Download đề thi tiếng anh lớp 10-CTM-hk1 năm 2018-2019-nam định-xuân trường

 

Xem hướng dẫn download

 

Xem đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 10 chương trình mới các năm