Dictionaries

Dictionaries tự điển tiếng Anh nhiều chuyên ngành

Gia sư Vina xin chia sẻ tới các bạn nhiều bộ tự điển tiếng Anh các chuyên ngành khác nhau như là tự điển tiếng Anh về science, banking, business, economics, computing, Marketing….giúp các bạn học chuyên ngành dễ dàng sử dụng tiếng Anh hơn.

 

Xem HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Dictionaries

Download Dictionary_of_Science

Download Dictionary_of_Accounting

Download Dictionary_of_Aviation

Download Dictionary_of_banking_and_finance

Download Dictionary_of_Business

Download Dictionary_of_Computing

Download Dictionary_of_Economics

Download Dictionary_of_Marketing

Download Dictionary_of_Medical

Download Easier_English_Student_Dictionary

Download The_Oxford_Picture_Dictionary_English_Vietnam

 

Xem bộ English with Crosswords sách học từ vựng rất hay 

Xem bộ Crow English là trò chơi ô chữ rất hay 

Mời các bạn xem các bộ tài liệu khác

Xem bộ Read_and_Understand giáo trình cải thiện khả năng đọc hiểu

Xem bộ Select_Readings_Oxford giáo trình đọc hiểu tiếng Anh

Xem Inside Reading giáo trình luyện đọc nhiều chủ đề phong phú

Xem English_with_Crosswords sách học từ vựng tiếng anh rất hay

Xem Lose_Your_Accent_in_28_Days luyện giọng chuẩn Anh Mỹ 

Xem English Collocation in Use giáo trình luyện thi Ielts – Toeic

các bạn thấy hay thì share link facebook nhé