ENGLISH for CHILDREN

My First Writing 2nd Edition

My First Writing is a fun and easy series for lower elementary students who are starting to learn how to write. This series follows a unique 6 step writing process that helps build the basic skills of writing through various activities and idea webs, while also providing useful tools, including model passages, grammar, and vocabulary. Upon finishing My First Writing, students will be motivated and confident to move on to the next level of paragraph writing. At e-future, we provide an abundance of supplementary materials for reviewing content with your students and making class preparation easier.

My First Writing là bộ sách dễ học và thú vị dành cho những trẻ mới bắt đầu học tiếng Anh để biết cách viết. Tập sách này sẽ giúp cho học sinh 6 bước để hình thành những kỹ năng cơ bản để viết thông qua những những hoạt động và ý tưởng, song song đó còn cung cấp những công cụ hữu ích bao gồm: bài mẫu, ngữ pháp và từ vựng. Sau khi hoàn thành tập sách này, học sinh sẽ tự tin hơn để viết những đoạn văn ở cấp độ cao hơn.

Click để xem cách download

Download My First Writing 2ed-1-pupil book

Download My First Writing 2ed-1-workbook

Download My First Writing 2ed-1-teacher manual

 

Click to learn how to download

CLick to see other writing books for children

 

 

 

Click để xem cách download

Download My First Writing 2ed-2-student book

Download My First Writing 2ed-2-teacher manual

Download My First Writing 2ed-2-workbook

 

Click to learn how to download

CLick to see other writing books for children

 

 

 

Click để xem cách download

Download My First Writing 2ed-3-student book

Download My First Writing 2ed-3-teacher manual

Download My First Writing 2ed-3-workbook

 

Click to learn how to download

CLick to see other writing books for children