ENGLISH FILMS (PHIM)

Five Guns West 1995-Wester-English sub – Năm Tay Cao Bồi

Five Guns West is a 1955 Western film set during the American Civil War directed by Roger Corman. Five men, due to be hanged, accept a pardon to join the Confederate army due to the army being desperate for men during the last days of the American Civil War. Their tasks is to go after a traitor and a shipment of stolen gold. They end up taking a woman, Shalee Jethro, captive and begin fighting over her, before one of the men, Govern Sturges, intervenes on her behalf…

Five Guns West là bộ phim cao bồi sản xuất năm 1955 lấy bối cảnh Nội chiến Hoa Kỳ do Roger Corman đạo diễn. Năm người đàn ông, do bị treo cổ, chấp nhận ân xá để gia nhập quân đội Liên minh do quân đội đang khát  người trong những ngày cuối của Nội chiến Hoa Kỳ. Nhiệm vụ của họ là truy đuổi một kẻ phản bội và một lô hàng vàng bị đánh cắp. Cuối cùng, họ bắt một người phụ nữ, Shalee Jethro, giam cầm và bắt đầu chiến đấu với cô, trước khi một trong những người đàn ông, Thống đốc Sturges, thay mặt cô can thiệp….

video
play-sharp-fill

LICK TO SEE MORE WESTERN FILMS