English Stories

Fun Stories – That’s not my job

Đó Không phải là chuyện của tôi!

Đây là câu chuyện về bốn người

có tên là: Mọi Người, Ai Đó,

Bất Kỳ Ai, và Không Ai. Có một

công việc quan trọng cần được làm và

Mọi Người đều chắc rằng Ai Đó

sẽ làm công việc đó. Bất Kỳ Ai cũng đã có thể làm

công việc đó, nhưng Không Ai làm cả. Ai Đó đã

giận dữ về điều đó, bởi vì việc đó là

công việc của Mọi Người. Mọi Người lại nghĩ là

Bất Kỳ Ai cũng có thể làm công việc đó, nhưng Không Ai

nhận ra rằng Mọi Người sẽ chẳng ai làm công việc đó.

Đến cuối cùng Mọi Người đều đổ lỗi cho

Ai Đó khi mà Không Ai làm những gì mà

Bất Kỳ Ai cũng đã có thể làm.

 

Các bạn có thể truy cập website trung tâm gia sư vina để tìm hoặc đăng ký làm gia sư, cũng như xem các bài học và download tài liệu