Read & Understand

Giáo trình Read and Understand cải thiện khả năng đọc hiểu tiếng Anh

Gia sư Vina xin chia sẻ bộ giáo trình Read and Understand dành cho người học ở trình độ trung cấp mà muốn cải thiện toàn bộ khả năng đọc hiểu của mình. Bao gồm 4 levels mỗi level gồm 15 đoạn văn trong mỗi cuốn Lower-level sẽ giải quyết những vấn đề về xã hội và hiện thời cho thanh thiếu niên và 20 đoạn văn trong mỗi cuốn Upper-level bao gồm nhiều chủ đề thú vị dưới dạng cách đoạn văn khác nhau.

Mỗi bài sẽ có 3 – 4 câu hỏi trước bài để khuyến khích người học suy nghĩ về vấn đề liên quan đến trong chủ đề. Những câu hỏi được thiết kế cho người học theo cặp hoặc một nhóm nhỏ để phát triển khả năng dự đoán và để hiểu thông tin trên sự hiểu biết và kinh nghiệm của họ. Phần Vocabulary Study được làm cho thuận tiện đối với người học để tra cứu nghĩa của những từ hoặc cụm từ in đậm trong đoạn trích.  Bộ giáo trình này giúp các bạn khả năng xây dựng từ vựng, nâng cao hiểu quả trong việc đọc hiểu tiếng Anh

Pass giải nén nếu có là giasuvina.com.vn

 

Xem HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

link tải trọn bộ Read and Understand (book & audio CD) ở phía dưới nhé

Read_and_Understand_1

Download Read_and_Understand_1_Student_book

Download Read_and_Understand_1_Audio_CD

Read_and_Understand_2

Download Read_and_Understand_2_Student_book

Download Read_and_Understand_2_Audio_CD

Read_and_Understand_3

Download Read_and_Understand_3_Student_book

Download Read_and_Understand_3_Audio_CD

Read_and_Understand_4

Download Read_and_Understand_4_Student_book

Download Read_and_Understand_4_Audio_CD

 

Mời các bạn xem các tài liệu tiếng Anh hay khác

Xem bộ Reading_Explorer_Intro giáo trình luyện kỹ năng đọc hiểu rất hay

Xem bộ Test Your Vocabulary kiểm tra từ vựng 

Xem bộ Top 50 Grammar Mistakes: How to Avoid Them 2018

Xem bộ Top 50 Vocabulary Mistakes: How to Avoid Them 2018

Xem bộ Write Right Paragragh to Essay dạy writing luyện viết rất hay

Xem bộ Select_Readings_Oxford giáo trình đọc hiểu tiếng Anh

Các bạn thấy hay thì share link facebook nhé