Communicative English

Slangman Guide to Biz Speak 1 & 2 giao tiếp hàng ngày

Gia sư Vina xin chia sẻ tới các bạn bộ giáo trình giao tiếp hàng ngày Slangman Guide to Biz Speak , giáo trình không chỉ dạy giao tiếp mà còn dạy những kỹ năng khác nhé các bạn, bộ giáo trình sẽ dạy cho bạn cách giao tiếp hàng ngày bằng những câu chuyện bình thường trong cuộc sống, hy vọng bộ giáo trình này giúp các bạn tham khảo học tập tốt hơn nhé

link tải trọn bộ giáo trình Slangman Guide to Biz Speak ở phía dưới nhé

pass giải nén nếu có là giasuvina.com.vn

 

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU 

Slangman_Guide_to_Biz_Speak_1

Download Slangman_Guide_to_Biz_Speak_1_Student_book

Download Slangman_Guide_to_Biz_Speak_1_CD1

Download Slangman_Guide_to_Biz_Speak_1_CD2

 

LEARN HOW TO DOWNLOAD

CLICK TO SEE OTHER COMMUNICATIVE ENGLISH BOOKS

 

 

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Download Slangman_Guide_to_Biz_Speak_2_Student_book

Download Slangman_Guide_to_Biz_Speak_2_CD1

Download Slangman_Guide_to_Biz_Speak_2_CD2

 

LEARN HOW TO DOWNLOAD

CLICK TO SEE OTHER COMMUNICATIVE ENGLISH BOOKS