Comedy and Romance

The Gods Must Be Crazy-Comedy-English sub- Đến Thượng Đế Cũng Phải cười

The Gods Must Be Crazy 4- Crazy Hong Kong-1993

The gods are still crazy after all these years! “Crazy Hong Kong” (1993), also known as “The Gods Must Be Crazy IV“, finds N!xau, the bushman star of the classic comedy “The Gods Must Be Crazy” (1980) and its sequel “The Gods Must Be Crazy II, accidentally hitching a ride with a Chinese businesswoman from the African plain to her home in the wilds of…Hong Kong! With only his natural instincts and desert-honed survival skills, the intrepid Bushman evades a gang of diamond thieves and stumbles into one comic mishap after another as he tries to find his way back home…

Thượng đế cũng muốn điên ! “Crazy Hong Kong” (1993), còn được gọi là “The Gods Must Be Crazy IV”, tìm thấy N! Xau, ngôi sao người rừng của bộ phim hài kinh điển “The Gods Must Be Crazy” (1980) và phần tiếp theo của nó “The Gods Must Trở thành Crazy II, vô tình quá giang một chuyến đi với một nữ doanh nhân Trung Quốc từ đồng bằng châu Phi đến nhà của cô ấy ở vùng hoang dã của … Hồng Kông! Chỉ với bản năng tự nhiên và kỹ năng sinh tồn trên sa mạc, Bushman láu cá đã trốn tránh một nhóm trộm kim cương và tình cờ gặp phải một tai nạn khác khi anh cố gắng tìm đường về nhà …

The Gods Must Be Crazy 4- Crazy Hong Kong-1993- English sub- Đến Thượng Đế Cũng Phải cười 4

CLICK TO SEE MORE COMEDY FILMS