ENGLISH FILMS (PHIM)

High Spirits 1988-Horror Comedy-English Sub

Director: Neil Jordan

Writer: Neil Jordan

Stars: Peter O’Toole, Daryl Hannah, Steve Guttenberg

Plot: When Peter Plunkett’s Irish castle turned hotel is about to be repossesed, he decides to spice up the attraction a bit for the ‘Yanks’ by having his staff pretend to haunt the castle. The trouble begins when a busload of American tourists arrive – along with some real ghosts. Among the tourists are married couple Jack and Sharon. Sharon’s father holds the mortgage on Castle Plunkett, so she’s hoping to debunk the ghosts. Jack, on the other hand, after meeting pretty ghost Mary, is very eager to believe. Can there be love between a human and ghost? Jack and Mary are going to try and find out.

Khi lâu đài Ailen của Peter Plunkett biến khách sạn sắp sửa bị thu hồi, anh quyết định tăng thêm sức hấp dẫn cho ‘Yanks’ bằng cách cho nhân viên của mình giả vờ ám ảnh lâu đài. Rắc rối bắt đầu khi một xe buýt chở khách du lịch Mỹ đến – cùng với một số hồn ma thực sự. Trong số khách du lịch có cặp vợ chồng Jack và Sharon. Cha của Sharon giữ thế chấp trên Castle Plunkett, vì vậy cô hy vọng sẽ hạ được những con ma. Jack, mặt khác, sau khi gặp Mary ma xinh đẹp, rất háo hức tin tưởng. Có thể có tình yêu giữa một con người và ma? Jack và Mary sẽ cố gắng tìm hiểu.

LICK TO SEE MORE HORROR FILMS