Action

Hijacked 2012- Action Crime Thriller-English sub- English movie

Director: Brandon Nutt

Writers: Brandon Nutt, Declan O’Brien

Stars: Vinnie Jones, Rob Steinberg, Craig Fairbrass

Plot: Special Agent Ross’s plans to reconcile with his ex-fiancé are ruined when she boards a private jet that is targeted by hijackers working for the same crime lord he is chasing. With no time to inform his team, Ross wriggles his way aboard the aircraft and risks it all to save the love of his life. An adrenaline fueled action packed film that puts the fear back in flying!

Kế hoạch của đặc vụ Ross để hòa giải với vợ sắp cưới của anh ta bị hủy hoại khi cô lên một chiếc máy bay phản lực riêng mà là mục tiêu của những tên không tặc làm việc cho cùng một tên tội phạm mà anh ta đang truy đuổi. Không có thời gian để thông báo cho đội của mình, Ross vặn vẹo theo cách của mình trên máy bay và mạo hiểm tất cả để cứu lấy tình yêu của đời mình. Một bộ phim hành động đầy chất kích thích adrenaline khiến nỗi sợ hãi bay trở lại!

The film with English subtitles helps you to easily improve your English listening and speaking skills.

LICK TO SEE MORE ACTION FILMS