ENGLISH EXAM BOOKS

IELTS Speaking 2019 Review

IELTS Speaking 2019 Review là ấn phẩm được đội ngũ chuyên gia luyện thi IELTS tại Anh Ngữ ZIM biên soạn với mục đích giúp người học có cái nhìn vừa tổng quan vừa chi tết về độ khó của đề thi IELTS Speaking trong cả năm 2019. Đồng thời, tài liệu cũng cung cấp phương án xử lý các đề thi cụ thể qua việc cung cấp gợi ý và câu trả lời tham khảo và liên hệ mở rộng các chủ đề liên quan. Nội dung chính của sách bao gồm:

  • Tổng hợp đề thi thật IELTS Speaking trong năm 2019
  • Câu trả lời tham khảo Band điểm 7+
  • Gợi ý các hướng triển khai câu trả lời
  • Phân tích từ vựng hay
  • Liên hệ mở rộng các chủ đề liên quan

Download ielts_speaking_review_2019

 

CLICK TO SEE MORE SPEAKING MATERIALS FOR IELTS

NHẤN ĐĂNG KÝ KÊNH YOUTUBE SIMPLE ENGLISH ĐỂ ỦNG HỘ KÊNH NHÉ