CAE

Tài liệu luyện thi CAE – Improve your skills listening and speaking for advanced-2014

Improve your skills: listening and speaking for advanced (CAE) được MacMillan xuất bản năm 2014 để giúp các sinh viên cải thiện đáng kể kỹ năng nghe và nói với các bài tests được thiết kế tập trung vào phát âm, nghe, và các dạng câu hỏi bài thi.

Với cuốn sách này bạn sẽ cảm thấy những thách thức giảm đi nhiều vì sách cung cấp cho bạn rất nhiều kỹ năng nghe khác nhau. Bạn sẽ được hướng dẫn cách nghe lấy ý chính, nghe lấy thông tin chi tiết và nghe để suy luận

 

Download Improve_Your_Skills_-_Listening_and_Speaking_for_Advanced-2014

Download Improve_Your_Skills_-_Listening_and_Speaking_for_Advanced-2014-CD

 

Click to download all listening books for advanced-C1

Click to see how to download

 

Mời các bạn xem các tài liệu tiếng Anh hay khác

Xem đề thi mẫu Cambridge starters_movers_flyers bản mới nhất 2018

Xem Tài liệu luyện thi Starters 2019 – Authentic Examination Papers 1-3 năm 2019

Xem Tài liệu luyện thi Movers 2019 – Movers:Authentic Examination Papers 1-3 2019

Xem Tài liệu luyện thi Flyers 2019 – Cambidge English for Flyers Authentic Examination Papers 1-3 – 2019

Xem Tài liệu luyện thi KET – Key English Test 1-8

Xem Tài liệu luyện thi PET – Preliminary English Test 1-8

Xem Tài liệu luyện thi FCE – First Certificate in English 1-7

Xem Tài liệu luyện thi Toefl – Toefl Primary Step 1 dành cho học sinh tiểu học

Xem Tài liệu luyện thi IELTS – Cambridge Practice Test for IELTS 1-14

Xem Tài liệu Toeic – Big Step TOEIC 1 sơ cấp từ 400 – 500