ENGLISH EXAM BOOKS

Tài liệu luyện thi KET- Key for Schools Trainer – A2- for 2020

A2 Key for School Trainer for 2020 

Key features

  • Designed for use both in the classroom and as self study. Includes six authored tests, two tests with guidance tips and exercises to help students tackle each part of each paper.
  • Tests 1 & 2 contain information about the exam as well as step-by-step guidance, exercises and tips. Tests 3 – 6 are straight practice tests without guidance.
  • The extra grammar and vocabulary exercises focus on common B1 Preliminary for Schools candidate problem areas. These include real errors from B1 Preliminary for Schools candidates’ exam scripts.
  • A detailed explanatory key will give students and teachers clear explanations for both right and wrong answers, as well as model answers for the Writing paper.
  • Được thiết kế dùng cho trong các lớp học và tự học. Bao gồm 6 bài test, 2 bài có những hướng dẫn cách làm để giúp nắm bắt mỗi phần của bài thi.
  • Test 1 & 2 có những thông tin về bài thi cũng như là các bước hướng dẫn. test 3-6 là những test thực tập không có hướng dẫn.
  • Các bài tập từ vựng và ngữ pháp tập trung vào những vấn đề các thí sinh hay gặp. những vấn đề bao gồm những lỗi sự thực sự trong các kỳ thi.
  • Phần trả lời có chú thích sẽ giúp giải thích rõ ràng hơn cho cả những câu trả lời đúng và sai, thêm vào đó là những bài viết mẫu cho phần viết.

Download Key for school trainer 1-6 tests-for 2020-A2

Download Key for school trainer 1-6 tests-for 2020-A2-audio

 

Click to see how to download