ENGLISH FILMS (PHIM)

The Killing Fields 1984-History Drama-English subtitles-Pol Pot’s Cambodian Genocide

Director: Roland Joffé

Writer: Bruce Robinson (screenplay)

Stars: Sam Waterston, Haing S. Ngor, John Malkovich

Plot: Sydney Schanberg is a New York Times journalist covering the civil war in Cambodia. Together with the local journalist Dith Pran, they cover some of the tragedy and madness of the war. When the American forces leave, Dith Pran sends his family with them, but stays behind himself to help Schanberg cover the event. As an American, Schanberg won’t have any trouble leaving the country, but the situation is different for Pran; he’s a local, and the Khmer Rouge are moving in…

Sydney Schanberg là một nhà báo của tờ New York Times về cuộc nội chiến ở Campuchia. Cùng với nhà báo địa phương Dith Pran, họ kể về một số bi kịch và sự điên rồ của cuộc chiến. Khi các lực lượng Mỹ rời đi, Dith Pran gửi gia đình của anh ta với họ, nhưng chính mình thì  ở lại phía sau để giúp Schanberg đưa tin về sự kiện. Là một người Mỹ, Schanberg sẽ không gặp khó khăn gì khi rời khỏi đất nước, nhưng tình hình thì khác với Pran; anh ấy là người địa phương và Khmer Đỏ đang tiến vào…

This film is subtitled in English to help you not only to entertain, but also improve your English listening and speaking skills.

CLICK TO SEE OTHER HISTORY AND WAR FILMS