Crime Films

Law Abiding Citizen 2009-Jamie Foxx & Gerard Butler-crime action- english sub

Director: F. Gary Gray

Writer: Kurt Wimmer

Stars: Gerard Butler, Jamie Foxx, Leslie Bibb

Plot: Clyde Shelton’s family is brutally murdered. The ones responsible are caught. However, because of improper procedure, the D.A., Nick Rice only has circumstantial evidence. So he decides to get one of them to testify against the other. When Shelton learns of this, he is not happy. Ten years later, the one who was convicted is being executed but something goes wrong; his execution goes awry and he suffers. They learn that someone tampered with the machine. And the other one is found dead, killed in a gruesome manner. Rice suspects Shelton, so he has him picked up. At first, Shelton agrees to a plea agreement with Rice but changes his mind. It appears that Shelton is not done, it appears he blames the whole system and is declaring war on it going after everyone involved with his family’s case. So Rice has to stop him but Shelton is way ahead of him.

Gia đình của Clyde Shelton bị sát hại dã man. Những người chịu trách nhiệm bị bắt. Tuy nhiên, vì thủ tục không phù hợp, D.A., Nick Rice chỉ có bằng chứng gián tiếp. Vì vậy, anh quyết định lấy một trong số họ để làm chứng chống lại người kia. Khi Shelton biết điều này, anh không vui. Mười năm sau, người bị kết án bị xử tử nhưng có gì đó không ổn; việc xử tử của anh ta trở nên kinh khiếp và anh ta phải chịu đau đớn. Họ biết rằng ai đó đã can thiệp vào cái máy đó. Và một người khác được tìm thấy đã chết, bị giết một cách khủng khiếp. Rice nghi ngờ Shelton, vì vậy anh ta ngắm vào hắn. Lúc đầu, Shelton đồng ý thỏa thuận bào chữa với Rice nhưng thay đổi ý định. Có vẻ như Shelton không được thực hiện, có vẻ như anh ta đổ lỗi cho toàn bộ hệ thống và đang tuyên chiến với nó sau khi mọi người liên quan đến vụ án của gia đình anh ta. Vì vậy, Rice phải ngăn anh ta lại nhưng Shelton đang đi trước anh ta.

This film with English subtitles help you not only to entertain, but also to improve your English listening and speaking skills.

video
play-sharp-fill

CLICK TO SEE MORE CRIME AND DETECTIVE FILMS