ENGLISH FILMS (PHIM)

Lightning Jack 1994-Western Comedy-English Sub

Director: Simon Wincer

Writer: Paul Hogan

Stars: Paul Hogan, Cuba Gooding Jr., Beverly D’Angelo

Plot: Lightning Jack Kane is an Australian outlaw in the wild west. During a bungled bank robbery he picks up mute Ben Doyle as a hostage. The two become good friends, with Jack teaching Ben how to rob banks, while they plan Jack’s last heist…

Lightning Jack Kane là một người Úc  sống ngoài vòng pháp luật  ở miền tây hoang dã. Trong suốt một vụ cướp ngân hàng hỗn hoạn, anh ta bắt Ben Doyle câm làm con tin. Hai người trở thành bạn tốt, với Jack dạy Ben cách cướp ngân hàng, trong khi họ lên kế hoạch cho vụ cướp cuối cùng của Jack…

LICK TO SEE MORE WESTERN FILMS