ENGLISH FILMS (PHIM)

If You Meet Sartana, Pray for Your Death 1968 – English Subtitle – Nếu Bạn gặp Sartana, Hãy Cầu Nguyện Cho Cái Chết Của Mình

An elderly couple on a horse-drawn carriage is attacked by a gang led by Morgan (Kinski). Sartana (Garko) arrives on the scene and kills the robbers except for Morgan who gets away. Soon after, a stagecoach carrying a shipment of gold is robbed by a Mexican gang at the order of General Jose Manuel Mendoza (Sancho), with a gang member posing as a passenger murdering the others. However, the gang is ambushed and killed by Lasky (Berger) and his men. Lasky then tells his gang that he will meet them later. As the men are about to open the strongbox from the coach, Lasky kills them all with a Gatling gun. After opening the strongbox, he finds only rocks instead of gold. Spooked by Sartana’s playing one of the murdered passengers’ musical watch, he heads to town to meet with Jeff Stewal (Sydney Chaplin), a politician, and Alman (Gianni Rizzo), a banker, to collect his payment as part of an insurance fraud.

Một cặp vợ chồng già trên xe ngựa bị tấn công bởi một băng đảng do Morgan (Kinski) lãnh đạo. Sartana (Garko) đến hiện trường và giết chết những tên cướp trừ Morgan đã trốn thoát. Ngay sau đó, một chiếc xe ngựa chở một lô hàng vàng đã bị một băng đảng Mexico cướp theo lệnh của tướng Jose Manuel Mendoza (Sancho), với một thành viên băng đảng đóng giả làm hành khách giết người khác. Tuy nhiên, băng đảng bị phục kích và giết bởi Lasky (Berger) và người của anh ta. Lasky sau đó nói với băng đảng của mình rằng anh ta sẽ gặp họ sau. Khi những người đàn ông chuẩn bị mở hộp mạnh từ toa xe, Lasky giết tất cả bọn họ bằng một khẩu súng Gatling. Sau khi mở hộp, anh ta chỉ tìm thấy đá thay vì vàng…

video
play-sharp-fill

LICK TO SEE MORE WESTERN FILMS