Comedy and Romance

Mr.Popper’s Penguins-Jim Carrey-2011-Comedy Fantasy- English Sub

Director: Mark Waters

Writers: Sean Anders (screenplay), John Morris (screenplay)

Stars: Jim Carrey, Carla Gugino, Angela Lansbury

Plot: Tom Popper (Jim Carrey) grew up having very little interaction with his father, who was off exploring the world. When he grows up, he spends most of time on his work and ignores his children. One day his father sends him an unusual gift: a penguin. Popper can’t help but wonder why his father would send him a penguin. He tries to get rid of it, but accidentally orders five more. When his children and ex-wife show up to celebrate his son’s birthday, the kids are taken with the penguins. And Popper finally gets to connect with his kids while his work suffers.

Tom Popper (Jim Carrey) lớn lên có rất ít liên lạc với cha mình, người đã thôi khám phá thế giới. Khi lớn lên, anh dành phần lớn thời gian cho công việc và không quan tâm những đứa con của mình. Một ngày nọ, cha anh gửi cho anh một món quà khác thường: một chú chim cánh cụt. Popper không thể không tự hỏi tại sao cha anh lại gửi cho anh một chú chim cánh cụt. Anh ta cố gắng vứt nó đi, nhưng vô tình đặt hàng thêm năm con nữa. Khi các con và vợ cũ của anh ấy xuất hiện để chúc mừng sinh nhật của con trai anh ấy, những đứa trẻ được đưa đi cùng với những chú chim cánh cụt. Và Popper cuối cùng cũng được kết nối với những đứa con của mình trong khi công việc của anh ta thi đang gặp rắc rối.

CLICK TO SEE MORE COMEDY FILMS