BÀI HỌC TIẾNG ANH

Câu và mệnh đề trong tiếng Anh

 CÂU VÀ MỆNH ĐỀ TRONG TIẾNG ANH

* Một câu trong tiếng Anh bắt đầu bằng một từ viết hoa, kết thúc bằng dấu chấm (.), và phải có  chủ ngữ (subject) và động từ (verb), tân ngữ (object) có hay không là do động từ đó quyết định

            They    sleep.  (họ ngủ)

            S             V

            I           walk     my dog. (tôi dắt con chó của tôi đi bộ)          

            S             V         O

Chủ ngữ (S) là những danh từ hay cụm danh từ chỉ người, vật, và sự vật hiện tượng

He (anh ta)

Cat (con mèo)

Table (cái bàn)

Happiness (sự hạnh phúc)

Office building (tòa nhà văn phòng)

Động từ (V) là những từ mô tả cho một hành động hoặc một trạng thái nào đó

Run (chạy)

Love (yêu)

Tân ngữ (O) là những danh từ

* Một câu trong tiếng Anh có thể có một mệnh đề (câu đơn) hay nhiều mệnh đề (câu phức). Mỗi một mệnh đề có một chủ ngữ và một động từ chính, các động từ khác nếu có theo sau phải thêm ‘ing’ hoặc ‘to’, thêm ‘ing’ hay ‘to’ là do động từ trước nó quyết định.

            He wants to play football. (anh ta muốn chơi đá banh)

            S      V   

            Câu này chỉ có một mệnh đề vì chỉ có 1 S và 1 V chính, động từ play theo sau want phải thêm ‘to’ vì động từ want quy định động từ theo sau phải thêm ‘to’. Chúng ta không được viết  he wants play football.

            My friend wants to eat durian, but I dislike eating it.

                 S1          V1                               S2      V2

            Câu này có 2 mệnh đề vì có 2 S và 2 V chính. Động từ eat theo sau dislike phải thêm ‘ing’ vì động từ dislike quy định.

 

Xem CÁC LOẠI TỪ TRONG TIẾNG ANH

Các bạn có thể truy cập website trung tâm gia sư vina để tìm hoặc đăng ký làm gia sư, cũng như xem các bài học và download tài liệu