Comics - truyện tranh

One of Those Days – Part 1 (for Teens and Adults)

Anyone that has been in a long-term, committed relationship knows that there’s a big difference between falling in love and staying in love. The act of falling in love is characterized by bursts of euphoria while remaining in love often means being with someone for better or for worse—and all the days in between. The comfort that comes from staying in a stable partnership is living through the sometimes exciting and often ordinary moments of everyday life. For years, illustrator Yehuda Devir has chronicled these times in a relatable and charming way. His relationship comics show the day-to-day life that he spends with his wife, Maya, which they call One of Those Days.

Bất kỳ ai đã có một mối quan hệ gắn kết lâu dài đều biết rằng có một sự khác biệt rất lớn giữa việc yêu và sống trong tình yêu. Hành động yêu được mô tả bởi sự bộc phát của niềm hạnh phúc, trái lại sống trong tình yêu thường có nghĩa là mình sống với ai đó có những tháng ngày tốt đẹp và tồi tệ đan xen lẫn nhau mà vẫn yêu họ. Thông qua những khoảng khắc rất thân thuộc đời thường, tác giả Yehuha Devir đã thuật lại trình tự mối quan hệ của mình với người vợ Maya theo một cách hài hước và quyến rũ. Họ gọi bộ truyện của họ là Một Trong Những Ngày đó.

 

click to see more One of Those Days