Animation-cartoon

Ooops! Noah Is Gone 2015-animation-English Vietnamese Sub

It’s the end of the world. A flood is coming. Luckily for Dave and his son Finny, a couple of clumsy Nestrians, an Ark has been built to save all animals. But as it turns out, Nestrians aren’t allowed. Sneaking on board with the involuntary help of Hazel and her daughter Leah, two Grymps, they think they’re safe. Until the curious kids fall off the Ark. Now Finny and Leah struggle to survive the flood and hungry predators and attempt to reach the top of a mountain, while Dave and Hazel must put aside their differences, turn the Ark around and save their kids. It’s definitely not going to be smooth sailing…

Đây là sự kết thúc của thế giới. Một trận lụt đang đến. May mắn cho Dave và con trai Finny, một vài người Nestrians vụng về, một con thuyền Ark đã được chế tạo để cứu tất cả các loài động vật. Nhưng hóa ra, Nestrians không được phép. Lén lút trên tàu với sự giúp đỡ miễn cưỡng của Hazel và cô con gái Leah, hai người Grymps, họ nghĩ rằng họ an toàn. Cho đến khi những đứa trẻ tò mò rơi khỏi con thuyền Ark. Bây giờ Finny và Leah phải vật lộn để vượt qua lũ lụt và những kẻ săn mồi đói khát và cố gắng lên đỉnh núi, trong khi Dave và Hazel phải gạt bỏ sự phân biệt, quay đầu con thuyền  và cứu con của họ. Việc đó chắc chắn sẽ không thuận buồm xuôi gió …

CLICK TO SEE MORE CARTOONS TO STUDY ENGLISH