Animation-cartoon

Ozzy The Fast and Furriest 2016 -Animation-English Sub

Ozzy, a friendly, peaceful beagle has his idyllic life turned upside down when the Martins leave on a long and distant trip. There’s only one problem: no dogs allowed! Unable to bring their beloved Ozzy along for the ride, they settle on the next best thing, a top-of-the-line canine spa called Blue Creek. This picture perfect place turns out to be a facade constructed by its villainous owner to capture dogs. Ozzy will soon end up in the real Blue Creek, a prison for dogs, run by dogs…

Ozzy, một chú chó nhỏ thân thiện, hòa bình có cuộc sống bình dị bị đảo lộn khi gia đình Martins đi một chuyến đi dài và xa. Chỉ có một vấn đề: không cho phép chó đi theo! Vì không thể mang Ozzy yêu quý của họ đi cùng, nên họ gởi con chó cưng của mình vào một spa hàng đầu tên là Blue Creek. Nơi hoàn hảo này hóa ra là một mặt tiền được xây dựng bởi chủ nhân xấu xa của nó để bắt chó. Ozzy sẽ sớm nhận ra được nơi ở Blue Creek thực sự, một nhà tù dành cho chó, được điều hành bởi những chú chó…

CLICK TO SEE MORE CARTOONS TO STUDY ENGLISH