Comedy and Romance

Pirates 1986-english sub- Những tên cướp biển

Director: Roman Polanski

Writers: John Brownjohn (screenplay collaboration), Gérard Brach (as Gerard Brach)

Stars: Walter Matthau, Cris Campion, Damien Thomas

In the Atlantic Ocean, set in the year 1659, the infamous aging English pirate Thomas Bartholomew Red (Walter Matthau), known as Captain Red, and his ship’s teenage cabin boy Jean-Baptiste (Cris Campion), nicknamed “Frog”, are lost on a raft without supplies in the ocean. Luckily, Captain Red and Frog are picked up by Neptune, a Spanish galleon en route to Spain. Thrown into the brig, Red and Frog meet the ship’s cook Boomako (Olu Jacobs), imprisoned after being accused of poisoning the Neptune’s captain Linares (Ferdy Mayne) in a supposed attempt at stealing the golden throne, loot from the Aztec King Catapec Anahuac, that is being secretly transported in the galleon’s hold. Captain Red becomes obsessed with capturing the throne for himself. Meanwhile, Frog falls in love with Maria-Dolores (Charlotte Lewis), the niece of Maracaibo’s governor, who is travelling on the Neptune as a passenger.

Ở Đại Tây Dương, lấy bối cảnh vào năm 1659, tên cướp biển già khét tiếng người Anh Thomas Bartholomew Red (Walter Matthau), được biết đến với tên Thuyền trưởng Red, và cậu bé lái tàu tuổi teen của con tàu Jean-Baptiste (Cris Campion), có biệt danh là “Ếch”, bị mất trên một chiếc bè mà không có nguồn cung cấp trong đại dương. May mắn thay, Captain Red và Frog được đón bởi Hải vương tinh, một tàu chiến Tây Ban Nha trên đường đến Tây Ban Nha. Bị ném xuống thuyền, Red và Frog gặp đầu bếp Boomako (Olu Jacobs), bị cầm tù sau khi bị buộc tội đầu độc thuyền trưởng của tàu Hải vương Linares (Ferdy Mayne) trong một nỗ lực đánh cắp ngai vàng, cướp bóc từ vua Aztec Catapec Anahuac, đang được bí mật vận chuyển trong hầm của con tàu đó. Thuyền trưởng Red bị ám ảnh với việc chiếm giữ ngai vàng cho chính mình. Trong khi đó, Frog phải lòng Maria-Dolores (Charlotte Lewis), cháu gái của thống đốc Maracaibo, người đang du hành trên con tàu chiến như là một hành khách…

video
play-sharp-fill

CLICK TO SEE MORE COMEDY FILMS