Comedy and Romance

Rock a Bye Baby 1958-Jerry Lewis Dean Martin-Comedy-English Sub

Clayton Poole (Jerry Lewis) is a small-town TV repairman whose former sweetheart, Carla Naples (Marilyn Maxwell), is now a famous movie star. Carla has cultivated a reputation as a virgin who does not have affairs or carouse with men in typical Hollywood fashion. On a romantic fling, she secretly marries Carlos, a famous Mexican bullfighter; the next morning the couple agree it was unwise and plan to have it annulled, but her husband dies that day in a bull-fight. Distraught, Carla tore up her marriage license, not realizing she was pregnant; there’s no legal documentation to legitimize the child…

Clayton Poole (Jerry Lewis) là một thợ sửa chữa truyền hình ở một thị trấn nhỏ có người yêu cũ, Carla Naples (Marilyn Maxwell), hiện là một ngôi sao điện ảnh nổi tiếng. Carla đã nổi tiếng là một trinh nữ không có vấn đề hay quan hệ với đàn ông theo kiểu Hollywood. Trong một chuyến đi lãng mạn, cô bí mật kết hôn với Carlos, một đấu sĩ nổi tiếng người Mexico; Sáng hôm sau, hai vợ chồng đồng ý rằng việc kết là không khôn ngoan và dự định sẽ hủy bỏ nó, nhưng chồng cô đã chết vào ngày hôm đó trong một trận đấu bò. Quẫn trí, Carla xé giấy phép kết hôn, không nhận ra mình có thai; không có tài liệu pháp lý để hợp pháp hóa đứa trẻ…

CLICK TO SEE MORE COMEDY FILMS