ENGLISH FILMS (PHIM)

Second Act 2018-Jennifer Lopez- Romance-English sub

Maya Vargas (Jennifer Lopez) is about to turn age 40. She lives in Queens, New York and is an assistant manager at a value grocery store where she’s worked for the last 15 years and implemented successful ideas, like the “Monday Momz” program. Her boyfriend Trey (Milo Ventimiglia) and best friend Joan (Leah Remini) are sure she’s finally going to get the manager position, so she’s incredibly disappointed when she arrives and finds that an outside manager, Arthur (Dan Bucatinsky) has been hired instead. Because Maya never went to college, she just can’t be considered for the position…

Maya Vargas (Jennifer Lopez) sắp bước sang tuổi 40. Cô sống ở Queens, New York và là trợ lý quản lý tại một cửa hàng bách hóa lớn nơi mà cô làm việc trong 15 năm qua và thực hiện những ý tưởng thành công, như chương trình “Thứ hai Momz” . Bạn trai của cô Trey (Milo Ventimiglia) và bạn thân Joan (Leah Remini) chắc chắn cuối cùng cô cũng sẽ nhận được vị trí quản lý, vì vậy cô vô cùng thất vọng khi đến và thấy rằng một người quản lý bên ngoài là Arthur (Dan Bucatinsky) đã được thuê thay thế. Bởi vì Maya chưa bao giờ đi học đại học nên cô ấy không thể được xem xét cho vị trí này…

CLICK TO SEE ROMANCE AND ADVENTURE FILMS