Comedy and Romance

The Silence of the Hams 1994-Comedy Thriller-English sub-A Really Funny Film

Director: Ezio Greggio

Writer: Ezio Greggio

Stars: Ezio Greggio, Dom DeLuise, Billy Zane

Plot: A rookie FBI agent, Jo Dee Foster (Billy Zane), has been assigned to work on the case of the Psycho Killer, a killer who has killed over 120 people. But to find out more about the Psycho Killer, Jo is forced to meet Dr. Animal Cannibal Pizza (Dom DeLuise), a famous doctor turned cannibal who ate pizzas with human body parts. Meanwhile, Jo’s girlfriend, Jane Wine (Charlene Tilton), has just stolen $400,000 in cash from her money-hungry boss, Mr. Laurel (Rip Taylor), so she and Jo can be happy, but gets lost in a really horrible storm, caused mostly by a special effects crew behind her car, and stops at the Cemetery Motel, where the owner, Antonio Motel (Ezio Greggio), is dominated by his insane mother (‘Shelly Winters’)…

Một đặc vụ FBI tân binh, Jo Dee Foster (Billy Zane), đã được chỉ định làm việc trong vụ án Kẻ giết người tâm thần, một kẻ giết người đã giết chết hơn 120 người. Nhưng để tìm hiểu thêm về Kẻ giết người tâm thần, Jo buộc phải gặp Tiến sĩ Animal Cannibal Pizza (Dom DeLuise), một bác sĩ nổi tiếng đã biến thành kẻ ăn thịt người đã ăn pizza với các bộ phận cơ thể người. Trong khi đó, bạn gái của Jo, Jane Wine (Charlene Tilton), vừa bị đánh cắp 400.000 đô la tiền mặt từ ông chủ khát tiền của mình, ông Laurel (Rip Taylor), vì vậy cô và Jo có thể hạnh phúc, nhưng bị lạc trong một cơn bão thực sự khủng khiếp mà bị gây ra chủ yếu bởi một đội ngũ hiệu ứng đặc biệt đằng sau xe của cô ấy, và dừng lại ở Nghĩa trang Motel, nơi chủ sở hữu, Antonio Motel (Ezio Greggio), bị chi phối bởi người mẹ điên rồ của anh ấy (‘Shelly Winters’) …

CLICK TO SEE MORE COMEDY FILMS