Romance and Adventure

Son of Ali Baba 1952-Romance Adventure-English sub-Đứa Con Trai của Ali Baba: Tony Curtis

Kashma Baba, the son of the famed Baghdad thief Ali Baba is a cadet in a medieval Persian military academy where he runs afoul of his rival Hussein, the evil Caliph’s son. Caliph kidnaps and enslaves an Arabian princess as part of his plan to steal Ali Baba’s fabulous treasure. He then sends his new “slave’ to Kashma’s home. The Caliph tells the Shah, to whom the princess is betrothed, that Kashma has stolen her and that he will get her back…

Kashma Baba, con trai của tên trộm Abi Baba nổi tiếng thành Bát đa, là một người lính tập sự trong một học viện quân sự thời trung cổ xứ Ba tư nơi mà anh ta đã đắc tội với kình địch của mình là Hussein, con trai của Caliph quỷ quyệt. Caliph đã bắt cóc và biến một công chúa Ả Rập thành nô lệ như là một phần trong kế hoạch của hắn để lấy trộm kho báu vĩ đại của Ali Baba. Hắn sau đó đã gởi cô nô lệ này tới nhà của Kashma….

 

CLICK TO SEE ROMANCE AND ADVENTURE FILMS