4000 Essential English Words

Tài liệu – 4000 Essential English Words 6 – 4000 từ vựng tiếng anh thông dụng quyển 6

4000 Essential English Words

             The 600 words in each book of this series along with the additional target words presented in the appendices included in the first three books of the series are the most useful words in English. They were found by analysis of a collection of English course books from various levels in the primary, secondary and tertiary school systems. The words included in this series were chosen because they occurred many times in different levels of these materials. Because of the way that they were chosen, these words have the following characteristics:

  1. They are useful in both spoken and written English. No matter what English course you are studying, the words in these books will be of value to you.
  2. Each word in these books is a high-frequency word. This means that the effort in learning the words is well repaid by the number of times learners have a chance to encounter or use them.
  3. These books as a whole cover a large proportion of the words in any spoken or written text. They cover at least 80% of the words in newspapers and academic texts, and at least 90% of the words in novels. They also cover at least 90% of the words in conversation.

4000 Essential English Words” là một bộ gồm 6 quyển luyện từ vựng Tiếng Anh cung cấp cho người học 4000 từ vựng thiết yếu. Mỗi quyển chứa khoảng 600 – 700 chữ, gồm 30 units khác nhau, mỗi unit khoảng 20 – 25 từ vựng được sử dụng trong các trường học, từ cấp tiểu học cho đến đại học. Theo cách chọn lọc từ vựng trong bộ sách này, thì chúng rất hữu ích vì:

  1. Được dùng cả trong văn nói và viết. Cho dẫu bạn học trình độ nào, thì các từ vựng cũng sẽ rất quan trọng và hữu ích.
  2. Mỗi từ trong bộ sách đều rất phổ biến. Điều này giúp bạn có nhiều cơ hội để sử dụng chúng .
  3. Bộ từ vựng bao quát lên đến 80% các từ vựng về báo chí và học hành, 90% về tiểu thuyết, và 90% về giao tiếp.

Download 4000 essential english words 6

Download 4000 essential english words 6_keys

Download 4000 essential english words 6_audio

 

Click to see 4000 Essential English Words 1,2,3,4,5,6

Click to see how to download

Mời các bạn xem các tài liệu tiếng Anh hay khác

Xem bộ Reading_Explorer_Intro giáo trình luyện kỹ năng đọc hiểu rất hay

Xem bộ Test Your Vocabulary kiểm tra từ vựng 

Xem bộ Top 50 Grammar Mistakes: How to Avoid Them 2018

Xem bộ Write Right Paragragh to Essay dạy writing luyện viết rất hay

Xem bộ Read_and_Understand giáo trình cải thiện khả năng đọc hiểu

Xem bộ Select_Readings_Oxford giáo trình đọc hiểu tiếng Anh

Các bạn thấy hay thì share link facebook nhé