Business Result

Tài liệu – Business Result – Advanced

Business Result is a six-level business English course that gives students the communication skills they need for immediate use at work.

Business Result combines a communicative approach with authentic business material and digital multi-media, to give in-work and pre-work students relevant and immediate communication skills.

Business Result also provides skills and strategies for different business scenarios, such as talking to suppliers, entertaining customers, or updating colleagues. These help students to communicate confidently in everyday situations. They focus on key expressions, and then build up to a final task in which they put the new language into practice. Language and skills practice is available through activities in the Student’s Book, the Workbook (available on DVD-ROM or online), and practice files on the Teacher’s and Student’s Websites.

Business Result là một bộ sách về kinh doanh gồm 6 cấp độ, cung cấp cho người học những kỹ năng giao tiếp cần thiết trong công việc ngay lập tức.

Business Result  kết hợp phương pháp giao tiếp với những tài liệu kinh doanh xác thực cùng với các phương tiện truyền thông kỹ thuật số, sẽ cung cấp cho người học những kỹ năng giao tiếp có liên quan và cần thiết  trong kinh doanh.

Business Result cũng cung cấp những kỹ năng và chiến lược cho nhiều bối cảnh kinh doanh khác nhau như là: nói chuyện với nhà cung cấp, làm hài lòng khách hàng, hay cập nhật tin tức những đồng nghiệp. Những bối cảnh này sẽ giúp cho người học giao tiếp tự tin trong mỗi tình huống giao tiếp hàng ngày, nhờ vào việc tập trung vào những cụm từ quan trọng rồi từ đó hình thành nên ngôn ngữ thực tiễn trong giao tiếp.

 

password: giasuvina.com.vn

Business Result – Advanced

Download Business Result-Advanced-Audio

Download Business Result-Advanced-SB

 

Click to download Business Result all levels

Click to see how to download

NHẤN ĐĂNG KÝ KÊNH YOUTUBE SIMPLE ENGLISH ĐỂ ỦNG HỘ KÊNH VÀ XEM CÁC VIDEO DẠY TIẾNG ANH NHÉ