Books for Children

Tài liệu Everybody Up 2 Edition – 6 giáo trình dạy tiếng Anh cho trẻ em

Gia sư Vina xin chia sẻ Tài liệu Tài liệu Everybody Up – 2 Edition là ấn bản thứ 2 do Oxford xuất bản, đây là giáo trình dạy tiếng Anh rất hay dành cho trẻ em, giáo trình này khuyến khích các em học tiếng Anh một cách tự nhiên, thông qua rất nhiều chủ đề trong cuộc sống và thực tế như toán, khoa học và nghệ thuật.

Everybody Up giúp các em thành thạo giao tiếp và cung cấp đầy đủ kiến thức để vượt qua các kỳ thi Starters/Movers/Flyers làm nền tảng vững chắc để lấy các chứng chỉ cao cấp hơn, mời các bạn tham khảo tài liệu hay này nhé.

 

pass giải nén file download nếu có là :giasuvina.com.vn

Xem HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Everybody Up 2 Edition – 6

Download Everybody Up 2 Edition – 6 – ITool file Iso (các bạn download phần mềm UltraIso để đọc Itool nhé)

Download Everybody Up 2 Edition – 6 – Student book

Download Everybody Up 2 Edition – 6 – Student book CD1

Download Everybody Up 2 Edition – 6 – Student book CD2

Download Everybody Up 2 Edition – 6 – Student book keys

Download Everybody Up 2 Edition – 6 – Workbook

Download Everybody Up 2 Edition – 6 – Workbook keys

Download Everybody Up 2 Edition – 6 – Grammaranimations