ENGLISH for CHILDREN

Tài liệu Get ready for Fifth grade tiếng anh cho các em lớp 5

Gia sư Vina xin chia sẻ Tài liệu Get ready for Fifth grade tiếng anh cho các em lớp 5, là bộ tài liệu gồm 5 cấp từ lớp 1 đến lớp 5, tài liệu này hướng dẫn các em học từ vựng qua tranh và luyện viết các từ vựng từ cấp độ dễ nhất cho đến nâng cao bậc tiểu học.

pass giải nén nếu có là giasuvina.com.vn

 

Xem HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Get ready for Fifth grade tiếng anh cho các em lớp 5

Download Get ready for Fifth grade – student book

 

Xem Get ready for first grade tiếng anh cho các em lớp 1

Xem Get ready for second grade tiếng anh cho các em lớp 2

Xem Get ready for third grade tiếng anh cho các em lớp 3

Xem Get ready for Fourth grade tiếng anh cho các em lớp 4

Mời các bạn truy cập website trung tâm gia sư vina để tham khảo tài liệu tiếng anh thiếu nhi hay khác