Keynote

Tài liệu Keynote Proficient giáo trình luyện thi C2

Gia sư Vina xin chia sẻ Tài liệu Keynote Proficient giáo trình luyện thi C2, giáo trình này do National Geographic xuất bản năm 2018, đây là cấp độ dành cho các bạn luyện thi C2, tài liệu này giúp các bạn nâng cao khả năng nghe, nói, đọc, viết, đây là giáo trình cập nhật những cái mới giúp các bạn luyện thi hiệu quả hơn và cũng được dùng nhiều ở các trung tâm luôn nhé, mời các bạn tham khảo tài liệu luyện thi C2 này nhé.

 

Xem HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

pass giải nén file download là: giasuvina.com.vn

Tài liệu Keynote Proficient giáo trình luyện thi C2

Download Keynote Proficient giáo trình luyện thi C2 – Student book

Download Keynote Proficient giáo trình luyện thi C2 – Student book CD1

Download Keynote Proficient giáo trình luyện thi C2 – Student book CD2

Download Keynote Proficient giáo trình luyện thi C2 – Student book CD3

Download Keynote Proficient giáo trình luyện thi C2 – Student book Answer keys

Download Keynote Proficient giáo trình luyện thi C2 – Teacher book

Download Keynote Proficient giáo trình luyện thi C2 – WB-keys

Download Keynote Proficient giáo trình luyện thi C2 – CD1-tracks21-42

Download Keynote Proficient giáo trình luyện thi C2 – CD2-tracks1-20

Download Keynote Proficient giáo trình luyện thi C2 – CD2-tracks21-44

 

Xem Tài liệu Keynote Elementary giáo trình luyện thi A1-A2

Xem Tài liệu Keynote Pre-intermediate giáo trình luyện thi A2-B1

Xem Tài liệu Keynote Pre-intermediate giáo trình luyện thi B1

Xem Tài liệu Keynote Upper-Intermediate giáo trình luyện thi B2

Xem Tài liệu Keynote Advanced giáo trình luyện thi C1